Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2022. (X. 11.) önkormányzati rendelete

az építményadóról szóló 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (2)-(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az építményadóról szóló 52/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az (5) bekezdés a) pontja szerinti adóalap-számítás alapján: 2 190 Ft/m2,”.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére