Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezések havi kincstári elszámolását 178 620 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9201 cím 20. sor és 21. sor előirányzatát azonos összeggel megemeli.

2. § A Képviselő-testület az intézmények feladatainak fedezetére 42 940 ezer Ft összegű előirányzat átcsoportosítást hagy jóvá. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6401 cím 12. sor előirányzatát 30 615 ezer Ft-tal, 8603 cím 16. sor előirányzatát 12 325 ezer Ft-tal csökkenti, 1100 cím 16. sor előirányzatát 1 145 ezer Ft-tal, 2100 cím 16. sor előirányzatát 30 615 ezer Ft-tal, 2301 cím 16. sor előirányzatát 1 145 ezer Ft-tal, 2302 cím 16. sor előirányzatát 1 145 ezer Ft-tal, 3200 cím 12. sor előirányzatát 8 890 ezer Ft-tal megemeli.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 8601 cím 12. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal csökkenti, 8102 cím 12. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal megemeli, 6401 cím 16. sor előirányzatát 17 000 ezer Ft-tal, 17. sor előirányzatát 18 000 ezer Ft-tal csökkenti, 8108 cím 12. sor előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal megemeli, 9102 cím 14. sor előirányzatát 3 180 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6401 cím 16. sor előirányzatát 2 796 181 ezer Ft-tal, 6309 cím 16. sor előirányzatát 383 819 ezer Ft-tal megemeli, 6401 cím 17. sor előirányzatát 6 796 ezer Ft-tal csökkenti, 8107 cím 16. sor előirányzatát 6 796 ezer Ft-tal megemeli, 6102 cím 12. sor előirányzatát 62 000 ezer Ft-tal csökkenti, 6101 cím 12. sor előirányzatát 62 000 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit az önkormányzati költségvetés címeinek kiemelt előirányzatai között és a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

5. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait és kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően a módosításokat 1 500 ezer Ft összegben az érintett címen jóváhagyja.

6–8. § * 

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k.
jegyző
Dr. Tóth József s. k.
polgármester

(16 igen, 6 tartózkodott)

1–2. melléklet a 24/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelethez *