Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a központi támogatások évközi módosulását 507 981 ezer Ft összegben tudomásul veszi, ennek megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 24/2021. (XII. 7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. melléklet (e rendelet 1. melléklet) 9102 cím 14. sor előirányzatát azonos összeggel, 9202 cím 1. sor előirányzatát 10 594 ezer Ft-tal, 9203 cím 1. sor előirányzatát 561 428 ezer Ft-tal megemeli, 9205 cím 1. sor előirányzatát 64 041 ezer Ft-tal csökkenti.

(2) A Képviselő-testület az államháztartáson belüli megelőlegezések havi kincstári elszámolása alapján a 451 694 ezer Ft összegű előirányzatmódosítást tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 9201 cím 20. sor előirányzatát azonos összeggel, 21. sor előirányzatát 198 429 ezer Ft-tal, 9102 cím 14. sor előirányzatát 253 265 ezer Ft-tal megemeli.

2. § A Képviselő-testület az intézmények többletbevételei, illetve meghatározott célra átvett pénzeszközei terhére végrehajtott saját hatáskörű előirányzat-módosításait és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően a módosításokat 452 472 ezer Ft összegben az érintett címeken jóváhagyja.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a bevételek és kiadások előirányzatának polgármesteri hatáskörben hozott módosításait és átcsoportosításait tudomásul veszi. Ennek megfelelően az R 3. melléklet 6101 cím 10. sor előirányzatát 250 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 50 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 300 ezer Ft-tal csökkenti, 16. sor előirányzatát 66 653 ezer Ft-tal csökkenti. 6102 cím 10. sor előirányzatát 50 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 10 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 4 060 ezer Ft-tal csökkenti, 14. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal megemeli, 16. sor előirányzatát 300 ezer Ft-tal csökkenti. 6103 cím 12. sor előirányzatát 8 500 ezer Ft-tal megemeli, 16. sor előirányzatát 32 400 ezer Ft-tal megemeli, 17. sor előirányzatát 40 900 ezer Ft-tal csökkenti. 6105 cím 3. sor előirányzatát 142 263 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 142 263 ezer Ft-tal megemeli. 6200 cím 10. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 37 000 ezer Ft-tal megemeli, 14. sor előirányzatát 102 500 ezer Ft-tal csökkenti, 16. sor előirányzatát 55 000 ezer Ft-tal megemeli, 18. sor előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal megemeli. 6302 cím 12. sor előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal megemeli, 14. sor előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal csökkenti. 6303 cím 18. sor előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal megemeli. 6304 cím 12. sor előirányzatát 20 00 ezer Ft-tal csökkenti. 6306 cím 3. sor előirányzatát 44 000 ezer Ft-tal megemeli, 10. sor előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 43 000 ezer Ft-tal megemeli. 6308 cím 12. sor előirányzatát 113 000 ezer Ft-tal csökkenti, 17. sor előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal megemeli, 18. sor előirányzatát 13 000 ezer Ft-tal megemeli. 6309 cím 10. sor előirányzatát 300 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 100 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 400 ezer Ft-tal csökkenti. 6310 cím 10. sor előirányzatát 200 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 100 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 27 000 ezer Ft-tal megemeli, 17. sor előirányzatát 39 353 ezer Ft-tal megemeli. 6401 cím 12. sor előirányzatát 35 000 ezer Ft-tal megemeli, 16. sor előirányzatát 111 621 ezer Ft-tal csökkenti, 17. sor előirányzatát 76 921 ezer Ft-tal megemeli. 7101 cím 13. sor előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal megemeli, 14. sor előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal megemeli. 7102 cím 14. sor előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal csökkenti, 18. sor előirányzatát 9 000 ezer Ft-tal csökkenti. 7201 cím 14. sor előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal csökkenti. 7301 cím 12. sor előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal csökkenti. 7302 cím 12. sor előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal csökkenti. 7303 cím 14. sor előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal csökkenti. 7307 cím 12. sor előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal csökkenti. 7308 cím 14. sor előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal csökkenti. 8101 cím 10. sor előirányzatát 9 500 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 3 210 ezer Ft-tal csökkenti, 14. sor előirányzatát 1 840 ezer Ft-tal megemeli, 16. sor előirányzatát 170 ezer Ft-tal megemeli, 18. sor előirányzatát 200 ezer Ft-tal megemeli. 8102 cím 10. sor előirányzatát 700 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 300 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 3 200 ezer Ft-tal csökkenti, 14. sor előirányzatát 3 400 ezer Ft-tal megemeli. 8103 cím 10. sor előirányzatát 3 500 ezer Ft-tal csökkenti, 12. sor előirányzatát 16 700 ezer Ft-tal csökkenti, 14. sor előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal megemeli. 8108 cím 10. sor előirányzatát 7 100 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 200 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 8 800 ezer Ft-tal csökkenti, 14. sor előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal megemeli. 8109 cím 10. sor előirányzatát 380 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 100 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 480 ezer Ft-tal csökkenti. 8201 cím 10. sor előirányzatát 6 100 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal csökkenti, 14. sor előirányzatát 2 100 ezer Ft-tal csökkenti. 8305 cím 14. sor előirányzatát 44 170 ezer Ft-tal megemeli. 8504 cím 10. sor előirányzatát 500 ezer Ft-tal megemeli, 11. sor előirányzatát 50 ezer Ft-tal csökkenti, 12. sor előirányzatát 450 ezer Ft-tal csökkenti. 8505 cím 10. sor előirányzatát 110 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 110 ezer Ft-tal csökkenti. 8601 cím 3. sor előirányzatát 169 000 ezer Ft-tal megemeli, 10. sor előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal csökkenti, 11. sor előirányzatát 150 ezer Ft-tal megemeli, 12. sor előirányzatát 115 000 ezer Ft-tal megemeli, 16. sor előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal megemeli. 8605 cím 12. sor előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal megemeli. 8606 cím 12. sor előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal csökkenti. 9102 cím 14. sor előirányzatát 44 170 ezer Ft-tal csökkenti. 9309 cím 20. sor előirányzatát 12 000 000 ezer Ft-tal megemeli, 21. sor előirányzatát 12 000 000 ezer Ft-tal megemeli.

4. § A Képviselő-testület a polgármester előirányzat-átcsoportosítási döntéseit a beruházási-felújítási feladatok között tudomásul veszi, ennek megfelelően a módosításokat az érintett címeken jóváhagyja.

5–7. § * 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k.
jegyző
Dr. Tóth József s. k.
polgármester

1–2. melléklet a 3/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez *