Indokolás

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelet melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. § Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet az 5/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet a 25/2017. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - normál nyersanyagár - a nevelési- oktatási intézményekben

A szolgáltató hatályos, bruttó nyersanyag árai A szolgáltató bruttó nyersanyag árai 25% emeléssel
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 98 Ft/adag tízórai: 122 Ft/adag
ebéd: 405 Ft/adag ebéd: 507 Ft/adag
uzsonna: 98 Ft/adag uzsonna: 122 Ft/adag
Összesen 3×-i 601 Ft 751 Ft
Általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 112 Ft/adag tízórai: 140 Ft/adag
ebéd: 461 Ft/adag ebéd: 577 Ft/adag
uzsonna: 112 Ft/adag uzsonna: 140 Ft/adag
Összesen 3×-i 685 Ft 857 Ft
Gimnáziumi térítési díj ebéd: 558 Ft/adag ebéd: 711 Ft/adag
Napközis tábori étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 112 Ft/adag tízórai: 140 Ft/adag
ebéd: 461 Ft/adag ebéd: 577 Ft/adag
uzsonna: 112 Ft/adag uzsonna: 140 Ft/adag
Összesen 3×-i 685 Ft 857 Ft

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja - diétás nyersanyag ár - a nevelési-oktatási intézményekben

A szolgáltató hatályos bruttó nyersanyag árai A szolgáltató bruttó nyersanyag árai 25% emeléssel
Óvodai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 81 Ft/adag tízórai: 102 Ft/adag
ebéd: 455 Ft/adag ebéd: 569 Ft/adag
uzsonna: 81 Ft/adag uzsonna: 102 Ft/adag
Összesen 3×-i 617 Ft 773 Ft
Általános iskolai étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 120 Ft/adag tízórai: 150 Ft/adag
ebéd: 537 Ft/adag ebéd: 672 Ft/adag
uzsonna: 120 Ft/adag uzsonna: 150 Ft/adag
Összesen 3×-i 777 Ft 972 Ft
Gimnáziumi térítési díj ebéd: 550 Ft/adag ebéd: 715 Ft/adag
Napközis tábori étkezésért fizetendő térítési díj tízórai: 120 Ft/adag tízórai: 150 Ft/adag
ebéd: 537 Ft/adag ebéd: 672 Ft/adag
uzsonna: 120 Ft/adag uzsonna: 150 Ft/adag
Összesen 3×-i 777 Ft 972 Ft