Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 26/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi pótelőirányzatok és az átruházott hatáskörben hozott döntések költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 26/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1–3. § * 

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1–4. melléklet a 17/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez *