Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő díjakról, valamint a házasságkötéseknél, bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésénél közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról szóló 17/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotási hatáskörében eljárva, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1–3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet 2024. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit az anyakönyvvezetőt megillető díjazás kivételével a hatályba lépését követően bejelentett házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szándék alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

Melléklet a 18/2023. (XI. 7.) önkormányzati rendelethez *