Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 152. §-ban foglaltakra a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal és a Közterület-felügyelet köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 24/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A munkamegosztás tekintetében a szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezésnél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) vezetői munkakörökre vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott

a) főosztályvezető-helyettesi szintnek a Polgármesteri Hivatalban az osztályvezetői és a Közterület-felügyelet vezetői munkakör betöltésére adott kinevezés;

b) osztályvezetői szintnek a Polgármesteri Hivatalban a főépítészi, a referensi és a Közterület-felügyelet osztályvezetői munkakör betöltésére adott kinevezés

felel meg.”

2. § Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor
jegyző
Dr. Tóth József
polgármester