Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi előirányzatok költségvetési rendeletbe történő beépítése érdekében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési törvény szerint közzétett központi támogatásokat 3 807 709 ezer Ft összegben, a szolidaritási hozzájárulás mértékét 312 009 ezer Ft összegben tudomásul veszi. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 22/2018. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 3. mellékletét (e rendelet 1. melléklet) az alábbiak szerint módosítja.

(2) A Képviselő-testület az R 3. melléklet 9202 cím 10. sor előirányzatát 25 304 ezer Ft-tal, 9203 cím 10. sor előirányzatát 215 770 ezer Ft-tal, 9204 cím 10. sor előirányzatát 24 635 ezer Ft-tal, 9102 cím 5. sor előirányzatát 429 700 ezer Ft-tal, 8303 cím 5. sor előirányzatát 24 000 ezer Ft-tal növeli, 9207 cím 5. sor előirányzatát 187 991 ezer Ft-tal csökkenti.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a „8304 Rivalda Stúdió Kft.” cím elnevezését „8304 Globe Production Nkft.” elnevezésre változtatja.

3. § Az R 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetése együttes

a) módosított költségvetési bevételét 28 067 906 ezer Ft-ban,

b) módosított költségvetési kiadását 28 067 906 ezer Ft-ban,

c) módosított költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban

állapítja meg.”

4. § Az R 4. §-a helyébe az alábbi új bekezdés lép:

„Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból tartalék 624 639 ezer Ft, melyből az Önkormányzat költségvetésében szereplő tartalékok

a) 6300 (Lakás- és vagyongazdálkodási feladatok) címcsoport címein 85 039 ezer Ft,

b) 7200 (Egyéb szociális szolgáltatás) címcsoport címein 50 000 ezer Ft,

c) 7300 (Egyéb szociális feladatok) címcsoport címein 6 000 ezer Ft,

d) 9100-as (Általános- és céltartalékok) címcsoportban 483 600 ezer Ft.”

5. § (1) Az R 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R 7. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Bujdosó Sándor s. k. Dr. Tóth József s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez