Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2022. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és költségvetési maradványáról

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a) költségvetési bevétele: 33 578 340 ezer Ft,

b) finanszírozási bevétele: 26 198 626 ezer Ft, (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt)

c) költségvetési kiadása: 31 107 488 ezer Ft,

d) finanszírozási kiadása: 25 238 418 ezer Ft (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

2. § (1) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Címet alkotnak: a kerület összesen, a helyi önkormányzat, valamint az önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervek külön-külön.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet mutatja be (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

(3) Az Önkormányzat 2022. évi kiadásainak az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza (a kerület összesen összeg nem tartalmazza az intézményfinanszírozást a duplázódás miatt).

(4) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi kiadásainak és bevételeinek az elszámolását kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását az 5. melléklet ismerteti.

(6) A gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását a 6. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak az elszámolását a 7. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak az elszámolását a 8. melléklet mutatja be.

(9) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. évi elszámolását a 9. melléklet határozza meg.

(10) Az Önkormányzat egyéb működési és egyéb felhalmozási célú 2022. évi kiadásainak elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi tartalékainak a részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásait a 12. melléklet határozza meg.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó ügyleteiből fakadó kötelezettségeket a 13. melléklet állapítja meg.

(14) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatását a 14. melléklet határozza meg.

(15) Az Önkormányzat 2022. évi konszolidált mérlegét a 15. melléklet határozza meg.

(16) Az Önkormányzat 2022. évi maradványkimutatását a 16. melléklet határozza meg.

3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa összetételét a 17. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek a költségvetési maradványt a 17. mellékletben meghatározottak szerint használhatják fel.

4. § (1) Az Önkormányzat általános, köznevelési, szociális feladataihoz kapcsolódó támogatásainak 2022. évi elszámolását a 18. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi központosított előirányzatai és egyéb kötött felhasználású támogatásai elszámolását a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi részesedéseit a 20. melléklet tartalmazza.

(4) A gazdasági társaságok 2022. év végén fennálló kötelezettségeit a 21. melléklet ismerteti.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a „0”-ra leírt eszközökről a 22. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi bevételei mérlegszerű bemutatását a 23. melléklet határozza meg.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető ügyleteit a 24. melléklet ismerteti.

5. § Az Önkormányzat 2022. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a 25. melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat, a gazdasági szervezettel rendelkező, valamint a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek 2022. évi költségvetési maradványa összesen 3 431 060 ezer Ft.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Csaba dr. Tiba Zsolt
polgármester jegyző

1. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 18/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez