Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/1997. (III. 27.) Kr. sz. rendelete * 

forgalomképtelen ingatlanrész forgalomképessé nyilvánításáról szóló 2/1997. (I. 20.) Kr. sz. rendelet módosításáról

A közgyűlés a módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról szóló módosított 30/1993. (VII. 5.) Kr. sz. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Forgalomképtelen ingatlanrész forgalomképessé nyilvánításáról szóló 2/1997. (I. 20.) Kr. sz. rendelet 1. §-át az alábbiak szerint módosítja:

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a debreceni 13. sz. tulajdoni lapon felvett 21.236 hrsz-ú, 17.713 m 2 nagyságú, a valóságban Debrecen, Nádor utcában található ingatlan déli részéből 2.395 m 2 nagyságú területet forgalomképessé nyilvánít.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Harcsa János s. k.,

jegyző

Dr. Hevessy József s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére