Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2001. (IV. 27.) Kr. rendelete * 

Debrecen Erdőspuszták pihenőerdő központokra változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2000. (I. 24.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján Debrecen Erdőspuszták pihenőerdő központokra változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2000. (I. 24.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Debrecen Erdőspuszták pihenőerdő központjainak alábbi

Vekeri Pihenőközpont

0670 0685 0722
0681/1b,j,k 0686 0723/1-2
0682/1-4,7,11-12 0687 0724
0683 0693a,b-d 0725/1-2
0684 0720 0758

Bánki Pihenőközpont

01031 01045 01055
01036 01046 01056
01037/2-10 01047 01057
01038 01048/1-2, 4-5 01058
01039 01049 01065
01040 01050/1-7 01066/1-2
01041 01051 01067/1-2
01042/1-3 01052 01068/1-3
01043 01053 01070
01044/2-4 01054 01071

Fancsikai Pihenőközpont

01012 01060 01251/1-2
01017 01061 01252
01018/2-5 01174 01253
01019/1-2 01175 01254
01031 01241 01255
01032 01242/1-2 01256
01033 01243 01257
01034/1-3 01244/1 01258/1-3
01035 01248 01261
01058 01249 01308
01059 01250 01310

Nagycserei Pihenőközpont

02013/1 02110 02271
02014/1b-f és g 02111 02272
02015/2 02112/1-2 02273
02031/1a 02124 02274
02105 02134/1 02275
02106 02152/1-2 02276b
02107 02153a 02277/1-4
02108 02157a 02278/1-2
02109 02267/1 02279

Hármashegyi Pihenőközpont

01652 01800 01812
01659 01801 01814/1-2
01660 01802 01817
01661 01803 01831
01662 01804 01844
01663/1-6 01807 01845/1-3
01664a, b, j 01808 01846
01668 01809/2, 4-6 01847
01798 01810 01855
01799 01811/1-3 01856

hrsz-ú területeire, illetve az azokból telekalakítás kapcsán kialakult területekre változtatási tilalmat rendel el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére