Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2002. (V. 2.) Kr. rendelete * 

Változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendeletek módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, továbbá a módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Debrecen Erdőspuszták pihenőerdő központokra változtatási tilalom elrendeléséről szóló 2/2000. (I. 24.) Kr. rendelet 1. §-ának a Bánki pihenőközpont 01040, 01041, 01042/2 hrsz-ú, valamint a Hármashegyi pihenőközpont 01803 és 01660 hrsz-ú területeire vonatkozó változtatási tilalmat törli.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére