Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2004. (VII. 1.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló többször módosított 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva és a 80. § (1) bekezdése alapján az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló többször módosított 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1)

a) a kisebbségi önkormányzatok részére biztosítandó helyiségek árverés nélkül történő bérbeadásáról, valamint a fizetendő bérleti díjról;”.

2. § Ezen rendelet 2004. július 15-én lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére