Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2010. (II. 1.) rendelete * 

Debrecen város helyi közösségi közlekedés díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII. 22.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdése és az 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés m) pontja alapján, figyelemmel a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletre, Debrecen város helyi közösségi közlekedés díjainak megállapításáról szóló 57/2007. (XII. 22.) rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 1. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az arcképes, illetőleg az arckép nélküli kombinált bérletszelvény - a félhavi és a heti bérletszelvények kivételével - a tárgyhónapban a bérletszelvény érvényesítésének napjától a tárgyhónapot követő hónap ugyanazon naptári napjának, annak hiányában az azt követő hónap első napjának 24:00 órájáig érvényes. Az érvényesség kezdete a váltás napja, vagy az a nap, amit a bérlet kibocsátója tüntet fel a bérletszelvényen. Ha a bérletszelvény érvényességének utolsó napja munkaszüneti nap, vagy ünnepnap, a bérletszelvény az azt követő munkanap 24:00 órájáig érvényes.”

2. § Ez a rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére