Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2010. (II. 23.) rendelete * 

a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2000. évi XLIII. törvény 23. §-a alapján, a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról szóló 5/2005. (III. 10.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R. 12. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) A közműves ivóvízzel ellátott, a közüzemi csatornahálózatba nem köthető ingatlanoknál a lakossági fogyasztók a vízmérőn mért fogyasztás után belterületen nettó 257.- Ft/m 3 , külterületen nettó 171.- Ft/m 3 kedvezményben részesülnek a közszolgáltatás egységnyi díjából.”

2. § A R. 12. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A szennyvízcsatorna műszaki átadását követően további 3 hónapig illeti meg az ingatlan tulajdonosát az (5) bekezdésben foglalt kedvezmény.”

3. § (1) Ezen rendelet 1. §-a 2010. július 1. napján, a 2. §-a 2010. április 1. napján lép hatályba.

(2) *  Azon ingatlantulajdonosok, akik 2010. április 1-jén rákötési idő kedvezménnyel /12. § (6) bekezdés/ rendelkeztek, jogosultságukkal legkésőbb 2010. augusztus 31-ig élhetnek. A jogosultság időtartama alatt a kedvezmény mértéke ezen ingatlantulajdonosok számára 171 Ft/m 3 .

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére