Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2002. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonban levő közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/1996. (I. 10.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 65/A. § (2) bekezdése, valamint a Budapest Főváros Közgyűlésének 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletének (a továbbiakban: Főv. R.) 2. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, annak végrehajtása és keretei között az önkormányzati tulajdonban levő közterületek használatáról és rendjéről szólóBudapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/1996. (I. 10.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdése b) pontja az alábbiak szerint módosul:

b) a társasházak által, az ingatlanuk közös tulajdonú részén végzett veszélytelenítési, karbantartási és felújítási munkálatok,”

2. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépése után indított eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
dr. Szabó Zoltán
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2002. február 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

  Vissza az oldal tetejére