Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott jogkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 86. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-9. § * 

10. § (1) E rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Amennyiben e rendelet hatályba lépése előtt a Rendelet hatálya alá tartozó lakásra a tulajdonosi jogok gyakorlója az eladási ajánlatról döntött, úgy a lakás elidegenítését a tulajdonosi jogok gyakorlójának döntésekor hatályos rendelkezések szerint kell befejezni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. február 25-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére