Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2014. évi költségvetésének módosítását követően,

a) a módosított bevételi előirányzat 12.817.344 ezer Ft,
b) a külső hiány módosított összege 0 ezer Ft,
c) a belső hiány, a maradvány előirányzata 1.577.174 ezer Ft,
betétek megszűntetése 5.700.038 ezer Ft,
d) a módosított kiadási előirányzat 19.608.145 ezer Ft,
e) a finanszírozási kiadások, hitelek, kölcsönök törlesztése 486.411 ezer Ft,
f) finanszírozási bevételek és kiadások, irányítószervi támogatás 4.821.710 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. számú táblázat 5. oszlopa, a kiadási főösszeg kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. számú táblázat 5. oszlopa tartalmazza.

2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő főösszegekkel állapítja meg:

a) a költségvetési bevételek főösszege 12.249.450 ezer Ft,
b) a külső hiány összege 0 ezer Ft,
c) a maradvány igénybevétel összege 1.268.714 ezer Ft,
betétek megszűntetése 1.700.039 ezer Ft,
d) államháztartáson belüli megelőlegezés 47.909 ezer Ft,
e) a költségvetési kiadások főösszege 13.506.470 ezer Ft,
f) finanszírozási kiadások, kölcsönök, hitelek törlesztése 486.411 ezer Ft,
g) finanszírozási bevételek és kiadások, irányítószervi támogatás összege 4.365.367 ezer Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg részletezését az 1. számú táblázat 6. oszlopa, a kiadási főösszeg részletezését a 2. számú táblázat 6. oszlopa tartalmazza.

3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 3. számú táblázat 1-5. oldalai tartalmazzák.

(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi tényleges működési, felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 14. számú táblázat tartalmazza.

(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, költségvetési szervei és feladatai 2014. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait a 4. számú táblázat tartalmazza.

(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2014. évi költségvetési előirányzatait és teljesítési adatait telephelyenkénti bontásban az 5. számú táblázat tartalmazza.

(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi felújítási előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú táblázat tartalmazza.

(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi beruházási előirányzatainak feladatonkénti teljesítését a 7. számú táblázat tartalmazza.

(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését a 8. számú táblázat tartalmazza.

(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. számú táblázat tartalmazza.

(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. számú táblázat tartalmazza.

(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. számú táblázat tartalmazza.

(11) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 12. számú táblázat tartalmazza.

(12) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 13. számú táblázat tartalmazza.

4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi pénzforgalmi kimutatását a 15. számú táblázat tartalmazza.

5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 16. számú táblázat, a többéves kihatással járó döntések feladatonkénti kimutatását a 17. számú táblázat, a 2014. évi pályázatok megvalósítását a 18. számú táblázat tartalmazza.

6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetési tartalék előirányzat kimutatását a 19. számú táblázat tartalmazza.

7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi eredmény kimutatását a 20. számú táblázat tartalmazza.

8. § E rendelet 2015. május 1-jén lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. április 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére