Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében eljárva, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-10. § * 

11. § (1) E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor már folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. szeptember 14-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1-2. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendeletéhez * 


  Vissza az oldal tetejére