Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacokról szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének kapott felhatalmazása alapján a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő piacok üzemeltetésének szabályairól szóló 9/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-4. § * 

5. § (1) E rendelet 2017. március 01-én lép hatályba

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor már folyamatban lévő, de még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. február 17-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére