Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2017. (X. 09.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes helyi építési szabályzat előírásait tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontja felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az Étv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi építési szabályzat előírásait tartalmazó önkormányzati rendeleteinek módosításáról a következőket rendeli el:

I. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004 (II. 23.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: KVSZ) módosítása

1-31. § * 

II. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Hevesi Sándor tér - Izabella utca - Wesselényi utca - Vörösmarty utca - Dob utca által határolt területre vonatkozó építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 11/2001. (III. 23.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

32-38. § * 

III. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Rottenbiller utca - István út - Bethlen Gábor utca - Péterfy Sándor utca által határolt területre vonatkozó helyi építési szabályzat és szabályozási terv jóváhagyásáról szóló 24/2001. (V. 18.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

39-44. § * 

IV. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest VII. kerület Rákóczi út - Erzsébet körút - Dohány utca - Osvát utca által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási terv és helyi építési szabályzat jóváhagyásáról szóló 34/2001. (IX. 21.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

45-60. § * 

V. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Dózsa György út - István út - Hernád utca - Garay utca - Garay tér - Alpár utca által határolt terület helyi építési szabályzatáról és kerületi szabályozási tervéről szóló 27/2003. (IX. 5.) számú önkormányzati rendeletének módosítása

61-72. § * 

VI. Záró rendelkezések

73. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendeletet az elfogadást követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. október 9-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére