Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2017. (XI. 20.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a 25/2017. (X. 09.) számú Erzsébetváros Városképvédelmi Rendeletének módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva az Erzsébetváros Városképvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: EVR) módosításáról a következőket rendeli el:

1-2. § * 

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépését követően indított építési ügyekben kell alkalmazni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2017. november 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1-3. melléklet * 


  Vissza az oldal tetejére