Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazása alapján a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló 25/2015. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, melynek rendelkezéseit - a folyamatban lévő felhívásra jelentkező tanulók esetében is - alkalmazni kell.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. március 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1-2. melléklet a 6/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére