Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 20/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a piacok szombati nyitva tartási rendjéről és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről *