Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) rendeletének módosításáról *