Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2020. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a társasházaknak nyújtható felújítási támogatások önkormányzati szabályozásának módosításáról a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § (1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban, valamint a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.

dr. Laza Margit Niedermüller Péter
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. augusztus 26. napján a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző