Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 55/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az elektromobilitás szolgáltatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet területi, tárgyi, személyi hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya

a) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén elhelyezett, Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező elektromos töltőállomásokra, és az ahhoz kapcsolódó elektromobilitás szolgáltatás céljára fenntartott területre,

b) az elektromobilitás szolgáltatás céljára fenntartott területet igénybe vevő gépjármű vezetőjére, amennyiben a vezető személye nem állapítható meg, úgy a gépjármű tulajdonosára, illetve üzemben-tartójára,

c) elektromobilitás szolgáltatás céljára fenntartott területet igénybe vevő közúti járműre terjed ki.

2. Az elektromos töltőállomások jelölése, helye, igénybevétele

2. § (1) Elektromobilitás szolgáltatás céljára fenntartott területek azok, amelyeken Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező elektromos töltőpont került elhelyezésre és díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

(2) Az elektromobilitás szolgáltatás céljára fenntartott területetek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az elektromobilitás szolgáltatás díj ellenében, az e rendeletben, valamint az elektromobilitás szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 243/2019. (X. 22.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint vehető igénybe.

(2) Nem kell elektromobilitás szolgáltatás díjat fizetniük az erzsébetvárosi lakcímmel rendelkező gépjármű vezetőknek.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott díjak mértékét a töltőpont közvetlen közelében jól látható módon közzé kell tenni.

3. Díjfizetés, egyszeri díj elektromos töltőállomás használata esetén

4. § (1) Az elektromobilitás szolgáltatás díját a szolgáltatás igénybevételét követően kilowattóránként (Ft/kWh) garantált töltési kapacitás alapján kell megfizetni.

(2) A töltési időtartamát követően 15 perc türelmi idő áll a szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére a töltőhely elhagyására. A türelmi idő alatt a töltőhely elfoglalásáért nem kell díjat fizetni.

(3) A töltési szolgáltatás díját a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A töltési hely szabályszerű igénybevételét és a jogosult használatot a Közterület-felügyelet jogosult ellenőrizni.

4. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2020. november 18. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet az 55/2020. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Az elektromos töltőállomások helyszínei és adatai:

sor-
szám
Töltőberendezés(ek) telepítésének helye Töltőberendezés(ek)
Cím Hrsz. száma típusa teljesítménye csatlakozói
1 Budapest, VII. Bajza u. 3. szám előtti 2 db várakozóhely területe 33504 1 db ETREL G-6232-2-0-D
(2x Type2)
2x 22 kW
2 Budapest, VI. Sajó u. 1. szám előtti 2 db várakozóhely területe 33218/2 1 db ETREL G-6232-2-0-D
(2x Type2)
2x 22 kW
3 Budapest, VII. Wesselényi u. 56. szám előtti 2 db várakozóhely területe 33900 1 db ETREL G-6232-2-0-D
(2x Type2)
2x 22 kW
4 Budapest, VII. Wesselényi u. 7. szám előtti 2 db várakozóhely területe 34362 1 db ETREL G-6232-2-0-D
(2x Type2)
2x 22 kW
5 Budapest, VII. Kertész u. 3. szám előtti 5 db várakozóhely területe 34373 1 db EFACEC QC45
1x CHAdeMO
1xType”
1xCCS
42 kW

2. melléklet az 55/2020. (XI. 18) önkormányzati rendelethez

Az elektromobilitás szolgáltatás díja

Töltési szolgáltatás díja AC töltőpont esetén 70 Ft/kWh + áfa
Töltési szolgáltatás díja DC töltőpont esetén 90 Ft/kWh + áfa
Fizetős töltésenkénti egyszeri díj 100 Ft + áfa

  Vissza az oldal tetejére