Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 19/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások rendjéről szóló 15/2020. (IV. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról *