Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2021. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról *