Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 19.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 52/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló 52/2021. (XII. 15.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § * 

Záró rendelkezés

2. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § A Rendeletet a 2022. évi költségvetésről szóló rendelet hatályba lépéséig kell alkalmazni.

dr. Laza Margit
jegyző
Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2022. január 19. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Laza Margit
jegyző

1. melléklet az 1/2022. (I. 19.) önkormányzati rendelethez *