Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évre megállapított illetménykiegészítéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3), (4) és (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők 2024. évi illetménykiegészítésének szabályairól a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatalban és az Erzsébetvárosi Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

2. § A köztisztviselő

a) felsőfokú iskolai végzettség esetén alapilletménye 40%-ának,

b) érettségi végzettség esetén alapilletménye 20%-ának

megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. december 31-én hatályát veszti.Tóth János
jegyző


Niedermüller Péter
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2023. november 15. napján a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.Tóth János
jegyző