A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. tájékoztató

II., IX. és XII. kerületi közterület-elnevezésekről * 

Budapest Főváros Közgyűlése

- az 1211/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest XII. kerület, 10872 hrsz.-ú Árnyas köz nevű közterületet

Sztehlo Gábor utca

elnevezésre nevezte át.

* * *

Budapest Főváros Közgyűlése

- az 1212/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest IX. kerület 37156/2 hrsz.-ú közterületnek

Salkaházi Sára park

elnevezést adta.

* * *

Budapest Főváros Közgyűlése

- az 1213/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. h. határozatával a Budapest II. kerület, 12992 hrsz.-ú Világifjúsági park nevű közterületet

Mansfeld Péter park

elnevezésre nevezte át.