A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

95/2012. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról szóló 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről

Általános indokolás

A helyi adókat az 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szabályozza, felhatalmazást adva a főváros esetében a Fővárosi Önkormányzatnak a helyi iparűzési adó bevezetésére. E felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a 87/2012. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet), mely 2013. január 1-jén lép hatályba. A Htv. lehetőséget ad az önkormányzatnak arra, hogy törvényi korlátok között adómentességet, adókedvezményt állapítson meg a vállalkozó számára. A Fővárosi Önkormányzat - felülvizsgálva a Rendelet erre vonatkozó szövegét - korrigálni kívánja az adómentességi szabályokat, bővítve az adómentességet, kedvezőbb helyzetbe hozva a kisvállalkozásokat. Tekintettel arra, hogy a Rendelet még nem lépett hatályba, és az adómentesség korrekciójára irányuló szabályozási cél másként nem érhető el, ezért a Fővárosi Közgyűlés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. § (2) bekezdése alapján a kihirdetett, de még hatályba nem lépett Rendeletnek a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről alkot rendeletet.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat által nyújtható adómentességet állapítja meg, összhangban a Htv.-vel és a jogharmonizációs rendelkezésekkel.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését és a deregulációs szabályt tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére