Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és az ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

2. § A Hivatal 2016. évi munkarendjében 2016. december 27-től december 30-ig terjedő időtartamra (összesen 4 munkanapra) igazgatási szünet kerül elrendelésre.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2017. január 4-én hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére