Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 8/2016. (III. 3.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (5) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-5. § * 

6. § Nem lép hatályba a Rendelet 3. §-a.

7. § * 

8. § Ez a rendelet 2016. március 10-én lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére