Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelet

változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Önkormányzata az 1. melléklet szerinti területre (Budapest III. kerület Római-part (23789) hrsz.-ú közterület-Nánási út-Királyok útja-Pünkösdfürdő utca-Duna folyam által határolt területen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14/B. §-ában foglalt ingatlanokra) - a 2. §-ban foglaltak kivételével - a Duna-parti építési szabályzat V. üteme készítésének időszakára a Duna-parti építési szabályzat V. üteméről szóló fővárosi közgyűlési rendelet hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.

2. § A változtatási tilalom nem terjed ki a Római-part árvízvédelmével összefüggő létesítmények építési területére.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 34/2016. (XI. 3.) Főv. Kgy. rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére