Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 24/2017. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Bora elismerő cím alapításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Közgyűlése megalapítja a Budapest Bora elismerő címet.

2. § (1) A Budapest Bora elismerő cím olyan Magyarországon termesztett szőlőből Magyarországon készített egy fehér bornak és egy vörös bornak adományozható, amely színe, illata, íze, zamata alapján kiemelkedő minőségű és méltó a Budapest Bora elismerő cím viselésére.

(2) Az adományozásra évente egyszer kerül sor, minden év július 31-ig, mely időpontot követően kerül sor az elismerés hivatalos közzétételére és átadására.

(3) *  A Budapest Bora elismerő cím adományozására ötfős bírálóbizottság tesz javaslatot. A bírálóbizottság öt tagját a főpolgármester bízza meg.

(4) Az elismerő címmel oklevél jár, továbbá az adományozott címmel elismerésben részesített termelő használhatja a Budapest Bora emblémát, amely az elismerő címmel jutalmazott bor palackjain, valamint a termelő ehhez kapcsolódó hirdetésein tüntethető fel.

(5) A névre szólóan kiállított oklevél tartalmazza az adományozó Budapest Főváros Önkormányzata nevét, az adományozás indokait, az elismerésben részesített bortermelő nevét, a nyertes bor leírását, évjáratát és az elismerő cím adományozásának évét, a Budapest Bora embléma használatára való jogosultságot, az oklevél kiállításának keltét és az oklevél számát. Az oklevelet a főpolgármester írja alá.

(6) A Budapest Bora embléma leírását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

Záró rendelkezés

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4-5. § * 

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 24/2017. (VII. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A Budapest Bora embléma leírása

A Budapest Bora embléma arany alapszínű, kör alakú ábrájának középső részén Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos monokróm címere található fehér színben a méretarányok megőrzésével. A címer alatt fehér színben a „Budapest bora” felirat, ez alatt az odaítélés évének száma látható. Az ábra külső részét egy fehér színű vonal futja körbe. Az embléma mérete: 40 mm átmérő. Az embléma ábrája:


  Vissza az oldal tetejére