Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

41/2017. (XI. 10.) Főv. Kgy. rendelet

a Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

Budapest Főváros Közgyűlése

az 1-6. § vonatkozásában a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (5) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva;

a 7. § vonatkozásában a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4-7. § * 

8. § (1) A rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2018. október 1-én lép hatályba.

(3) A 3. § 2019. október 1-én lép hatályba.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére