Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

1/2019. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet

a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Főpolgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselőkre, ügykezelőkre, munkavállalókra és az ösztöndíjas foglalkoztatottakra terjed ki.

2. § A Hivatal 2019. évi munkarendjében 2019. december 23-tól 2020. január 3-ig terjedő időtartamra (összesen 5 munkanapra) igazgatási szünet kerül elrendelésre.

3. § Ez a rendelet

a) a kihirdetését követő napon lép hatályba,

b) 2020. január 4-én hatályát veszti.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére