Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 11/2020. (III. 12.) önkormányzati rendelete

a változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros Önkormányzata a Városliget területét érintően a Városliget Építési Szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el az 1. mellékletben megjelölt részének vonatkozásában.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 11/2020. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelethez