Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 7/2021. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a közterületen, illetve nyilvános helyen való maszkviselésről

Budapest főpolgármestere

a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés feladat- és hatáskörét gyakorolva,

a Fővárosi Közgyűlésnek a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazása alapján, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 3. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területén található valamennyi közterületen, illetve nyilvános helyen - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - maszkot kell viselni olyan módon, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Nem kell az (1) bekezdés alapján maszkot viselni

a) a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak,

b) a sporttevékenység során, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken,

c) ha az érintett fizikai vagy egészségi állapota a maszk viselését nem teszi lehetővé.

2. § A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott Margitsziget területén található kutyafuttatókat nem kell bezárni.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére