Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 33/2022. (IX. 4.) önkormányzati rendelete

a védett természeti területen található budapesti erdők tarvágásának tilalmáról

Budapest Főváros Közgyűlése

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 12. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § Természetvédelmi vagy Natura 2000 elsődleges rendeltetésű erdőben található, őshonos fafajokból álló, természetes erdőnek, természetszerű erdőnek vagy származékerdőnek minősülő természetességi állapotú, az erdőfelújítási kötelezettségre vonatkozó célállományt alapul véve természetes mageredetű erdőfelújításra alkalmas erdőben tarvágás – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény szerinti esetek kivételével – nem végezhető.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról szóló 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet hatályvesztésével egyidejűleg hatályát veszti.

dr. Számadó Tamás s. k. Karácsony Gergely s. k.
főjegyző főpolgármester