Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá a magyar hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII. törvény 4. § (3) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest főváros közigazgatási területén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületekre terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület

a) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként nyilvántartott földrészlet,

b) a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, az a) pontban foglaltakon kívüli egyéb földrészlet vagy építmény közhasználatra átadott részére.

(3) Gépjármű közterületen való parkolása, valamint az üzemképtelen gépjárművek közterületen való tárolása a közterület olyan használatának minősül, amelyet a Fővárosi Közgyűlés külön rendelete szabályoz.

(4) *  A rendelet hatálya nem terjed ki a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre, valamint arra a közterület-használatra, amelyre a választási eljárásról szóló törvény szerint a közterület-használatról szóló jogszabályokat nem kell alkalmazni.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) Fülke: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2 négyzetmétert meg nem haladó alapterületű építmény.

b) Pavilon: szilárd térelemekkel körülhatárolt, talajhoz rögzített vagy azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, 2–12 négyzetméter alapterületű építmény.

c) Nyílt szerkezetű pult, állvány: térelemekkel nem határolt, talajhoz nem rögzített, ideiglenes, kereskedelmi célokat szolgáló szerkezet.

d) Lakossági jellegű őrzött parkoló: ideiglenes jellegű parkoló, amely kizárólag az adott területen lakó népesség parkolási igényeit elégíti ki.

e) Épület: jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.

f) Szeszes ital: minden alkoholtartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalok.

g) Tömegközlekedési (autóbusz, trolibusz, villamos, fogaskerekű vasút, HÉV, sikló, libegő) megálló: a tömegközlekedési járműre történő fel- és leszállás lefolytatására, vagy a tömegközlekedési járműre történő várakozás céljára közterületen elkülönített terület, amely, ha kiépítése (így járdasziget jellege, korlátokkal való ellátása stb.) jellegéből vagy egyéb jelzésből más nem következik, a megállót, állomást jelző táblától a járda területéből

ga) autóbusz, trolibusz járműveknél csuklós jármű esetén 2 m széles és 18 m hosszú, egyéb jármű esetén 2 m széles és 12 m hosszú, kettős megálló esetén 2 m széles és 36 m hosszú terület,

gb) villamos járműveknél 2 m széles és 55 m hosszú terület,

gc) HÉV járműveknél 2 m széles és 120 m hosszú terület,

valamint a megállóhelyeknél létesített utasváró.

h) Szórólaposztás: kis terjedelmű, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) vagy tájékoztatási célú nyomtatvány, irat kézből kézbe történő ingyenes átadása.

i) Filmalkotás: a szerzői jogról szóló törvény szerinti filmalkotás, ideértve a számítógépes vagy bármilyen platformon hozzáférhető játékprogram előzeteseként készülő filmalkotást, valamint a reklámfilmet; de ide nem értve a hírműsort, az aktuális és szolgáltató magazinműsort, a sportközvetítést, a beszélgetőműsort (talkshow), a játék- és vetélkedőműsort.

j) *  Kikötői létesítmény: az úszólétesítmények kikötésére vagy egyéb mederhasználati vízilétesítmények partkapcsolata részére kijelölt vagy azok részére fenntartott partterület, amely alkalmas a víziközlekedéssel, személyek be- és kiszállításával, árukezeléssel, áruátrakással és elosztással, valamint az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának megőrzésével kapcsolatos tevékenység végzésére.

k) *  Kikötői létesítmények osztályai (a továbbiakban: kikötői osztályok):

ka) Közszolgáltatási személyhajó-kikötő: Közszolgáltatási szerződés alapján helyi, helyközi vagy révhajózási hivatásforgalmú személyszállító szolgáltatást ellátó, jellemzően menetrend szerint közlekedő motoros nagyhajók fogadására (utascseréjére és rövid idejű tartózkodására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kb) Vízitaxi-kikötő: Vízi taxiszolgáltatás keretében működő, személyszállító szolgáltatást ellátó motoros kishajók fogadására (utascseréjére és rövid idejű tartózkodására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kc) Kabinos turistahajó-kikötő: Szálláshely-szolgáltatást nyújtó, idegenforgalmi céllal közlekedő személyszállító motoros nagyhajók fogadására (utascseréjére és huzamosabb tartózkodására) alkalmas közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kd) Közforgalmú személyhajó-kikötő: Közszolgáltatási szerződés nélkül helyi vagy helyközi személyszállító szolgáltatást ellátó, idegenforgalmi – különösen városnéző, charter- és rendezvényhajózási – céllal közlekedő személyszállító motoros nagyhajók fogadására (utascseréjére és rövid idejű tartózkodására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

ke) Motoros kishajó-kikötő: Kedvtelési és sportcélú motoros kishajók fogadására (utascseréjére, huzamosabb tartózkodására, karbantartására és tárolására) szolgáló közforgalmú kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kf) Rendezvényhajó-kikötő: személyszállítási szolgáltatást nyújtó termes személyszállító hajók kikötőhelye, amely a rendezvény- és programhajózási szolgáltatás ki- és beszállítási, és a termes személyszállító hajók üzemi (tároló és az adott helyszínen megengedett üzemfenntartási) tevékenységére is szolgáló kikötő.

kg) Csónakkikötő: Kedvtelési és sportcélú, emberi erővel hajtott vízijárművek fogadására (utascseréjére, huzamosabb tartózkodására, karbantartására és tárolására) szolgáló létesítmény.

kh) Ipari és kereskedelmi teheráru-kikötő: Teheráru-szállító motoros nagyhajók és kötelékek fogadására (rakodására és tartózkodására) kereskedelmi célokra használt kikötő és kapcsolódó létesítményei.

ki) Ellátó kikötő: kereskedelmi és szolgáltatásszervezési tevékenységet támogató, kiszolgáló, jellemzően áruk ki- és beszállítására szolgáló kikötő.

kj) Honvédelmi, rendészeti, kitűző- vagy VIP-kikötő: A folyamhoz kapcsolódó fenntartási, honvédelmi, rendészeti és nemzeti vagy fővárosi protokolláris tevékenységeket szolgáló, motoros kis- és nagyhajók fogadására (utascseréjére, rakodására, tartózkodására, karbantartására és tárolására) szolgáló üzemi kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kk) Tároló és karbantartó kikötő: Motoros kis- és nagyhajók tárolására, karbantartására, üzemanyag-feltöltésére és javítására szolgáló üzemi kikötő és kapcsolódó létesítményei.

kl) Álló rendezvényhajó: Vendéglátó- és szórakozóhelyként működő állóhajó, közönségforgalmi célú úszólétesítmény kikötője, mely az állóhajón kívül további hajó kikötésére nem szolgál.

km) Kulturális és oktatási intézmény: Művelődési és oktatási rendeltetésű, közönségforgalmi célú – de nem korlátlan közhasználatú – úszólétesítmény, mely további hajó kikötésére nem szolgál.

kn) Úszó szálloda: Szálláshely-szolgáltatást nyújtó, közönségforgalmi célú úszólétesítmény, mely további hajó kikötésére nem szolgál.

ko) Múzeumhajó (közlekedési emlék, tematikus kiállítóhely): Történelmi vagy kultúrtörténeti jelentőségű, közönségforgalmi célú – kiállító- és bemutatóhelyként működő –, jellemzően a kikötőben horgonyzó úszólétesítmény és kapcsolódó létesítményei.

kp) Vízre telepített lakó- vagy üdülőegység: Átmeneti vagy huzamos emberi tartózkodásra szolgáló, magáncélú vízi úszólétesítmény, mely további hajó kikötésére nem szolgál.

kr) Irodahajó: iroda szolgáltatást kínáló úszólétesítmény kikötője.

ks) Sportlétesítmény: Szabadidős és sporttevékenységet szolgáló, közönségforgalmi célú úszólétesítmény (így különösen lebegő uszoda) kikötője.

kt) Kábeles vízisí- és wakeboard-pálya: Vízi sportokat szolgáló, pilonokra függesztett kábelrendszerrel működtetett vízilétesítmény.

ku) Közhasználatú rekreációs célú létesítmény: Szabadidős tevékenységre, kulturális és közösségi célra szolgáló, közhasználatú úszómű, úszólétesítmény vagy egyéb partkapcsolattal rendelkező vízilétesítmény (így különösen víziszínpad stb.), mely további hajó kikötésére nem szolgál.

l) *  Adománygyűjtés: létesítő okirattal rendelkező civil és egyéb szervezet számára – a létesítő okiratában rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatni kívánt eszköz előteremtése, illetve nyújtani kívánt szolgáltatás érdekében végzett tevékenység.

m) *  Élelmiszer: minden olyan feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan anyag vagy termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el. Az élelmiszer fogalmába beletartozik az ital, a rágógumi, valamint az előállítás, feldolgozás vagy kezelés során az élelmiszerhez szándékosan hozzáadott bármely anyag, többek között a víz is.

n) *  Mozgó árusítóhely: szállító, vontató, vontatható vagy tolható eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is, amelyről vagy amelyből közterületi értékesítés folyik.

o) *  Homlokzati reklámfelület: közterület határvonalán álló épületre, annak közterülettel határos homlokzatára, bármely tartozékára vagy közterület határvonalán álló kerítésre szerelt, továbbá a közterület fölé teljesen vagy részben benyúló reklám, reklámhordozó vagy reklámhordozót tartó berendezés, tartószerkezet, ideértve a reklámot megvilágító berendezést és mindezek tartozékait. Reklámhordozót tartó berendezésnek minősül az épületek homlokzatára feszített molinók bármilyen tartószerkezete is abban az esetben, ha bizonyíthatóan legalább egy alkalommal ezen tartószerkezetre reklám került elhelyezésre.

p) *  Mikromobilitási eszköz: a kerékpár, a roller, továbbá az emberi erővel hajtott, illetve ennek segítésére vagy önálló hajtás céljából legfeljebb 350 W névleges teljesítményű és 25 km/h vagy azt meghaladó sebesség esetén a teljesítményleadást megszüntető elektromos motorral rendelkező, kifejezetten valamely személy szállítására szolgáló egyéb eszköz, így különösen az önkiegyensúlyozó eszköz (hoverboard, monocycle).

q) *  Mikromobilitási pont: a közterületnek mikromobilitási eszközök elhelyezése, tárolása céljából kijelölt és ebből a célból üzemeltetett része, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszer gyűjtőállomásainak területét.

r) *  Mikromobilitási szolgáltató: kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök üzemeltetője, aki üzletszerű gazdasági tevékenység keretében mikromobilitási eszköz bárki számára elérhető, jellemzően rövid távú bérbeadására irányuló szolgáltatási tevékenységet végez, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszer üzemeltetőjét.

s) *  Kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz: mikromobilitási szolgáltató által üzletszerű gazdasági tevékenység keretében, szolgáltatás nyújtása céljából üzemeltetett mikromobilitási eszköz, ide nem értve a közösségi kerékpáros rendszerben bérelhető kerékpárt.

t) *  Közösségi kerékpáros rendszer: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. § (4a) bekezdése alapján a fővárosi helyi személyszállítási szolgáltatásokba integrált közösségi kerékpáros rendszer.

u) *  Közvetlen villamosenergia-vételezési lehetőséggel rendelkező közterület: olyan közterület, amelynek használata során közvetlenül lehetséges villamos energiát vételezni az elektromos hálózat ott kiépített közterületi csatlakozási pontjairól, és az azokon keresztül elfogyasztott villamosenergia-mennyiség ellenértékét a Fővárosi Önkormányzat fizeti meg az energiakereskedő részére.

v) *  Digitális reklámberendezés: hangos vagy néma mozgóképek, illetve állóképek elektronikus úton való megjelenítésére szolgáló eszköz, amely gazdasági reklám megjelenítésére szolgál.

3. A közterületek besorolása

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt), III. (minősített) és IV. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóriákba kell sorolni. Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) besorolás alá tartozó közterületeket az 1. melléklet tartalmazza. A IV. övezeti kategóriába tartoznak mindazok a közterületek, amelyek az I., II. és III. övezeti kategóriában nem szerepelnek.

(2) Az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriába tartozó közterületekre közterület-használati hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható.

(3)–(4) * 

4. A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás

4. § (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja.

(2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja.

(3) Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a használat a közterület (vagy annak meghatározott része) mások általi rendeltetésszerű igénybevételét az e rendeletben megfogalmazott módon akadályozza.

5. § (1) * 

(1a) *  A közterület rendeltetésétől eltérő használata (továbbiakban: közterület-használat) kérdésében a Fővárosi Önkormányzat önkormányzati hatósági hatáskörben hoz döntést, amely határozat, végzés meghozatala, vagy – amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak – hatósági szerződés megkötése lehet. A közterület használatához – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a Fővárosi Önkormányzat hatósági határozatba vagy hatósági szerződésbe foglalt hozzájárulása szükséges (továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás).

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:

1. *  közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához;

2. *  homlokzati reklámfelület létesítéséhez, más hirdetőberendezés és reklámhordozó közterületen történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, ideértve a választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra felszerelt hirdetőberendezés, reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához; valamint bármilyen, képek vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához;

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, a már meglévő ilyen fülkék, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához;

4. *  a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához;

4a. *  a Duna partvonalával közvetlenül határos területeknek hajók, úszólétesítmények vagy mederhasználati vízilétesítmények kikötése céljából történő igénybevételéhez, így különösen a hajók, úszólétesítmények vagy mederhasználati vízilétesítmények kikötését szolgáló rögzítőeszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb kikötői létesítmény igénybevételéhez, vagy ilyen rögzítőeszköz (kikötőbak, támdorong), feljáró vagy bármely egyéb kikötői létesítmény létesítéséhez, fennmaradásához;

5. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai;

6. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához;

7. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához;

8. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb (pl.: pénzváltó-, ital-, tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegy-, telefonkártya-, bank-, ATM stb.) automaták felállításához, fennmaradásához;

9. építési munkával kapcsolatos létesítmények (pl.: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához;

10. *  alkalmi és mozgóárusításhoz, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti kiadvány (a továbbiakban: kiadvány) osztásához, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz, illetve az ezekhez használt eszközök elhelyezéséhez;

11. film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza, kivéve a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény szerinti közterületi filmforgatást;

12. *  sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok, terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő rendezvények (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához; mutatványos tevékenység folytatásához; továbbá a rendezvényekhez, vagy az egyébként nem közterületen zajló rendezvényekhez, egyéb eseményhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához;

13. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

14. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (pl.: vendéglátó-ipari terasz, előkert);

15. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

16. települési szilárdhulladék-gyűjtő konténernek a közterületen 24 órát meghaladó időtartamra való kihelyezéséhez;

17. lakossági jellegű őrzött parkoló létesítéséhez, fennmaradásához;

18. külön jogszabályban meghatározott esetekben üzemképes járművek közútnak nem minősülő egyéb közterületen történő tárolásához;

19. utcazenéléshez;

20. az alkalmankénti rakodáshoz, költözéshez szükséges közterületi helyszín kizárólagos használatához;

21. civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtéshez szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

22. ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához;

23. *  kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezéséhez, tárolásához, ide nem értve a mikromobilitási eszközzel használat közben való olyan ideiglenesen megállást, ami az eszköz adott személy általi bérleti szerződés szerinti használatát (kölcsönzését) nem szakítja meg.

(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez;

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez;

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez;

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvételek készítéséhez;

e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, vagy ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg;

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez;

g) *  a közügyek szabad megvitatása körébe tartozó, sajtóterméknek nem minősülő kiadványok osztásához, az ahhoz használt eszközök elhelyezéséhez, valamint a közügyek megvitatása körébe tartozó kérdésben való véleménycseréhez vagy aláírásgyűjtéshez használt, a felszínhez nem rögzített pultok felállításához és az azokhoz kapcsolódó, a szervezőt vagy a rendezvényt azonosító, illetve azzal összefüggő politikai vagy társadalmi célú közlést hordozó zászlók, molinók vagy más hasonló eszközök felszínhez való rögzítés nélküli elhelyezéséhez, helyszínenként összesen legfeljebb 2 m2 alapterületen, feltéve, hogy az nem jár kereskedelmi, vendéglátó vagy gazdaságireklám-tevékenység végzésével;

h) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához;

i) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek igénybevételéhez, kivéve az elkerített területek igénybevételét;

j) *  közterületek fenntartásához, tisztán tartásához, síkosságmentesítéséhez, a hóeltakarításhoz kapcsolódó anyagok, eszközök és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, kivéve az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemétmentesítéséről, hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről gondoskodni köteles ingatlantulajdonos, -kezelő, -használó által ezen célokból elhelyezni, fenntartani kívánt anyagok, eszközök és berendezések közterületi elhelyezéséhez, fennmaradásához;

k) *  a Budapest Főváros Önkormányzata közterület-használatához.

(4) * 

6. § (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja;

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná;

3. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat;

4. közutak, hidak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységhez;

5. a közút és a járda felületének reklám – ideértve a politikai reklámot is – céljára történő használatához;

6. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken óriásplakát elhelyezéséhez;

7. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához;

8. *  élelmiszer nyílt szerkezetű elárusító pulton, berendezésen vagy mozgó árusítóhelyen történő értékesítéséhez a Margit körút – Germanus Gyula park – Árpád fejedelem útja – Lajos utca – Pacsirtamező utca – Árpád híd – Róbert Károly körút – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Rákóczi híd – Neumann János utca – Budafoki út – Október 23-a utca – Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Budaörsi út – Alkotás utca – Krisztina körút – Széll Kálmán tér útvonalak által határolt közterületeken (a Margitsziget kivételével), beleértve a felsorolt határoló közterületeket, valamint a Kerepesi út – Fehér út kereszteződésében és az attól számított 150 méteren belüli közterületi helyszíneken;

9. *  főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítéséhez, kivéve a virágárusítást, kiadvány árusítását és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást;

10. árusító, kereskedelmi vagy szolgáltató célokat szolgáló és 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv ezt lehetővé teszi;

11. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken árusító pavilon, épület létesítéséhez, kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiakban: KSZT) azt lehetővé teszi;

12. aluljárókban 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű pavilonok létesítéséhez;

13. a III. (minősített) és a IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken 6 négyzetmétert meghaladó alapterületű zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos KSZT azt lehetővé teszi;

14. olyan tevékenység gyakorlásához, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné;

15. olyan létesítmények és berendezések létesítéséhez, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg;

16. jármű iparszerű javítására;

17. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzatfelújítása kapcsán 10 éven belül építési reklámháló már kihelyezésre került, kivéve, ha az időközben szükségessé váló felújítási munkákat kiemelt városképi, élet- és balesetvédelmi, műemlékvédelmi szempontok indokolják;

18. aluljárókban rendezvényhez kapcsolódó árusító vagy árusítással kapcsolatos berendezés, építmény, különösen fülke, pavilon elhelyezéséhez;

19. *  aluljárókban és az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásához;

20. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken a közterület használatával járó szolgáltató tevékenységre, kivéve, ha az kulturális vagy sportrendezvényhez kapcsolódik;

21. az I. (fokozottan kiemelt) és a II. (kiemelt) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken üzemképtelen járművek, vagy más gépek közterületen való tárolásához;

22. a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatról szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletében felsorolt területeken göngyöleg és áru szállításához 8 és 18 óra közötti időszakban;

23. az I. (fokozottan kiemelt), a II. (kiemelt) és a III. (minősített) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken göngyöleg, áru vagy törmelék szállításához 7 és 18 óra közötti időszakban, kivéve a téli időszakban a síkosságmentesítésre szolgáló anyagok és zárt konténerek elhelyezését;

24. *  azoknak, akiknek a Fővárosi Önkormányzattal szemben közterület-használati ügyből kifolyólag három hónapnál régebben lejárt tartozásuk áll fenn;

25. *  futó sportesemény megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, ha az adott futó sportesemény a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken megrendezésre kerülő futó sportesemények szabályozásáról szóló fővárosi közgyűlési rendelet szerinti éves naptártervben nem szerepel;

26. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához;

27. *  a Városliget (29732/11 helyrajzi számú ingatlan) teljes területén:

a) árusító célokat szolgáló berendezések (pl. pult, asztal, állvány, guruló kocsi) létesítéséhez, fennmaradásához;

b) kézből történő árusításhoz;

c) *  mozgóárusításhoz, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához, üzemeltetéséhez;

kivéve a rendezvényekhez tartozó, azok időtartamán, területén belüli, valamint az épületekhez, pavilonokhoz kapcsolódó, közvetlenül az azok előtti kitelepüléseket (pl. terasz).

28. *  ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet elutasították, az elutasító döntéstől számított hat hónapon belül ugyanannak a kérelmezőnek ugyanazon közterület használatára és ugyanazon tevékenységre vonatkozóan;

29. *  ha a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet hiányosan nyújtották be és a kérelmező az erre vonatkozó hiánypótlási felhívásnak sem tett eleget;

30. *  ha ugyanazon kérelmező az eljárás 13. § (3) bekezdése szerinti másodszori okafogyottá válását követő 6 hónapon belül nyújtott be ugyanazon tevékenységre és ugyanazon közterület használatára vonatkozó újabb kérelmet;

31. *  virágláda létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá árusítási célú közterület-használathoz – ide nem értve a rendezvények megtartásához szükséges közterület-használatokat – útburkolati jellel vagy közúti jelzőtáblával kijelölt közúti várakozóhelyen;

32. *  a személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító jegyet és bérletet árusító automaták kivételével automaták létesítéséhez, fennmaradásához a Margit körút – Germanus Gyula park – Árpád fejedelem útja – Lajos utca – Pacsirtamező utca – Árpád híd – Róbert Károly körút – Hungária körút – Könyves Kálmán körút – Rákóczi híd – Neumann János utca – Budafoki út – Október 23-a utca – Bocskai út – Karolina út – Villányi út – Budaörsi út – Alkotás utca – Krisztina körút – Széll Kálmán tér útvonalak által határolt közterületeken (a Margitsziget kivételével), beleértve a felsorolt határoló közterületeket, valamint a Kerepesi út – Fehér út kereszteződésében és attól számított 150 méteren belüli közterületi helyszíneken;

33. *  annak, aki a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület jogellenes közterület-használata miatt vele szemben kiszabott közigazgatási bírságot nem fizette meg;

34. *  annak, akinek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületet érintő közterület-használati ügyében jogerős ítélet született, és az abban foglaltaknak nem tett eleget;

35. *  annak, aki a Fővárosi Önkormányzat közterület-használati önkormányzati hatósági ügyében hozott végleges döntésben foglalt kötelezésnek nem tett eleget.

(2) Eseti jelleggel az (1) bekezdés 4. pontjában felsorolt tilalmak feloldhatók a Duna-hidakra vonatkozóan kiemelt fővárosi fesztiválok és azok szponzorai zászlói esetében, vagy ha a közterület használatára jogszabályban meghatározott ünnepek alkalmával kerül sor.

(3) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenység nem végezhető.

(3a) *  A rendelet hatálya alá tartozó I., II. és III. övezeti kategóriás közterületen álló üzletekben, valamint rendezvények keretében állati eredetű szőrmetermék – a nem kizárólag az irhájuk vagy szőrméjük hasznosítása céljából tartott haszonállatok szőrméjéből készült szőrmetermék kivételével – nem értékesíthető.

(3b) *  A rendelet hatálya alá tartozó közterületen álló üzletekben, valamint rendezvények keretében a haszonállatok bőréből készített termékek – azok szőrmetartalmától függetlenül – a közterület-használati hozzájárulás által meghatározott keretek között értékesíthetők.

(4) A rendelet hatálya alá tartozó aluljárókban tilos szeszes italt fogyasztani, kivéve a közterület-használati hozzájárulással rendelkező vendéglátó-ipari teraszokon.

(5) Amennyiben a rendezvényen illemhelyek telepítése szükséges, akkor a rendezvényen az egyidejűleg résztvevők száma alapján 500 főre vetítve legalább 1 akadálymentesített illemhely kihelyezése is kötelező.

(6) Építési reklámháló kihelyezéséhez, fennmaradásához csak olyan épület vonatkozásában adható közterület-használati hozzájárulás, amely épület homlokzati felújításához szükséges építési állványzat közterület-használata a 9 hónapot nem haladja meg.

(7) Zárt szerkezetű árusító pavilonok, épületek fennmaradásának kérelmezése esetén a pavilon vagy az épület tulajdonosa, használója köteles beszerezni a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét.

(8) *  Megállítótábla elhelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás kizárólag a IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken, az oldalanként legfeljebb 1 m2-es felületű megállítótáblák elhelyezéséhez, fennmaradásához adható. Megállítótábla elhelyezése, fennmaradása iránti kérelemhez csatolni szükséges a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának eredményeképp született dokumentumot, vagy annak igazolását, hogy nem szükséges településképi bejelentési eljárást lefolytatni.

(9) A Margitszigeten évente legfeljebb három közterületi sportrendezvényhez adható közterület-használati hozzájárulás.

(10) *  Közterület-használati hozzájárulás virágláda járdafelületen történő létesítéséhez, fennmaradásához kizárólag a járdafelület nem közterületi ingatlan felőli oldalára adható oly módon, hogy a gyalogosforgalom számára az építési szabályzatokban előírt biztonságos gyalogosfelület-szélességet az úttest felől kell biztostani.

(11) *  Homlokzati reklámfelület elhelyezéséhez, fennmaradásához közterület-használati hozzájárulás legfeljebb 9 m2-es hirdetőfelületig adható azt követően, hogy – ahol szükséges – a kérelmező a településképi bejelentési eljárást lefolytatta.

(12) *  Portrérajzoláshoz és az ezekhez használt eszközök elhelyezéséhez, fennmaradásához egy közterület-használó részére egy helyszínen legfeljebb 3 m2-es nagyságú területre adható közterület-használati hozzájárulás.

(13) *  Árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához kizárólag a közterülethez közvetlenül csatlakozó üzlet üzemeltetőjének adható közterület-használati hozzájárulás legfeljebb az ingatlan közterülethez csatlakozó határa szélességében.

5. A közterület-használat időtartama és a közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

7. § (1) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel – meghatározott időtartamra vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig – adható.

(2) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre – különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére – közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(3) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(4) * 

(5) *  A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Építési engedélyhez kötött építmény esetében és az építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőnek vagy az általa meghatalmazott személynek kell a közterület-használati hozzájárulást beszereznie. Kiadvány osztása esetén a közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, akinek érdekében a kiadványt osztani kívánják.

(5a) *  A IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriákba tartozó közterületeken tervezett kiadvány osztására vonatkozó kérelemhez csatolni szükséges a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának eredményeképp született dokumentumot, vagy annak igazolását, hogy nem szükséges településképi bejelentési eljárást lefolytatni.

(6) * 

(7) Települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használathoz közterület-használati hozzájárulás akkor adható, ha a kérelmező igazolja, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi.

(8) *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet – a közfeladat ellátására vonatkozó, a közfeladat ellátásához szükséges mértékű közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem kivételével – legkorábban a tervezett használat kezdőidőpontját megelőző 180. napon lehet benyújtani.

8. § (1) *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 36. §-a szerinti adatokon túl – tartalmazza

a) a kérelmezett közterület-használat

aa) 5. § (2) bekezdése szerinti célját,

ab) helyét – a közterület címe és helyrajzi száma megjelölésével,

ac) négyzetméterben meghatározott nagyságát (a közterület-használat jellegétől függően darabszámban vagy egyéb módon is meghatározottan), és

ad) kezdő és befejező időpontját, továbbá – napokban meghatározott – időtartamát,

b) a közterület-használatban közreműködő személy azonosításához szükséges adatokat,

c) a közterület-használat során a közterület-használó részéről a Fővárosi Önkormányzat felé kapcsolattartóként kijelölt személy azonosításához szükséges adatokat,

d) a közterület tisztántartása biztosításának módját,

e) a kérelmezett közterület-használatot megvalósító, illetve közreműködői részéről folyamatosan a közterületen tartózkodó személyek illemhelyhasználata biztosításának módját,

f) kikötői létesítményre vonatkozó kérelem esetén

fa) a kikötő kikötői osztályba sorolását, és

fb) a kikötői úszólétesítményt igénybe vevő hajók folyóméterben, egyéb mederhasználati vízilétesítmény esetén annak partra vetített folyóméterben meghatározott hosszát, valamint

g) – az 5. § (2) bekezdés 6. pontja kivételével – a közterületen elhelyezni kívánt gépjárművek felsorolását.

(1a) *  A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemhez mellékelni kell

a) az érintett közterületen a kérelmezett tevékenységet bemutató – a környező közterületeknek és a közterület-használat pontos területének méretarányos megjelölésével készített – részletes helyszínrajzot,

b) az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény vagy berendezés műszaki leírását és terveit,

c) vendéglátóipari terasz vagy kikötői létesítményre vonatkozó kérelem esetén az érintett közterület tizenöt napnál nem régebbi állapotát bemutató fotót,

d) rendezvény megtartásával összefüggő közterület-használat esetén a résztvevők tervezett létszámára, valamint a rendezvényhez telepíteni tervezett illemhelyek darabszámára vonatkozó nyilatkozatot, külön megjelölve az akadálymentesített illemhelyeket,

e) – ha a közterület használatának célja közfeladat ellátása – a közfeladat-ellátási kötelezettséget igazoló dokumentumot,

f) reklámmal, reklámhordozóval vagy reklámhordozót tartó berendezéssel – ideértve a digitális reklámberendezést is –, tartószerkezettel, hirdetési (terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő) szórólap osztásával összefüggő közterület-használatra irányuló kérelem esetén a településképi bejelentési eljárás lefolytatásának eredményeképp született dokumentumot vagy annak igazolását, hogy nem szükséges településképi bejelentési eljárást lefolytatni,

g) a kereskedelmi célú használat esetén a kereskedelmi hatósági engedélyt vagy az engedély iránti kérelem, – bejelentéshez kötött tevékenység esetén – bejelentés megtörténtének igazolását,

h) települési szilárd hulladék képződésével járó közterület-használat esetén annak igazolását, hogy a kérelmező a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást – ennek teljesítésére jogosult szolgáltató útján – igénybe veszi,

i) konténerrel, betonpumpával, daruzással, rakodással, költözéssel kapcsolatos kérelem esetén a közútkezelő forgalomtechnikai kezelői és közútkezelői hozzájárulását,

j) zárt szerkezetű árusító pavilon, épület fennmaradásának kérelmezése esetén a területileg illetékes kerületi önkormányzat írásbeli véleményét,

k) építési engedélyhez kötött építmény vagy építési munkálatokkal összefüggő közterület-használat esetében az építtetőtől kapott meghatalmazást, és a jogszabályban előírt esetben az építésügyi hatósági engedélyt.

(1b) *  Az (1) és (1a) bekezdésben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a közterület-használatra vonatkozó hatósági szerződés módosítása iránti kérelemre is.

(2) A közterület nem rendeltetésszerű, de közterület-használati hozzájárulást egyébként (az 5. § (3) bekezdésben foglaltak szerint) nem igénylő igénybevételét a Fővárosi Önkormányzatnak – lehetőleg az igénybevétel megkezdése előtt 1 nappal, legkésőbb azonban a használat megkezdésével egyidejűleg – be kell jelenteni, a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel.

(3) Az 5. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt igénybevétel esetén a bejelentést minden esetben haladéktalanul meg kell tenni, és a bejelentéshez csatolni kell a műszaki hiba részletes leírását, az elhárításhoz szükséges intézkedések részletes felsorolásával együtt. A bejelentést és a közterület igénybevételét a Fővárosi Önkormányzat részéről a Főpolgármesteri Hivatal a helyszínen is jogosult ellenőrizni.

6. A közterület-használati hozzájárulás megadása

9. § (1) *  A közterület-használati ügy elbírálása során figyelembe kell venni a városképi, városarculati, városimázs, városrendezési, városfejlesztési, városrehabilitációs, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, természetvédelmi, zajvédelmi, közrendi, közbiztonsági, közegészségügyi, köztisztasági, gazdaságszervezési, gazdaságfejlesztési, szociális, kereskedelmi, turisztikai és vagyongazdálkodási, vagyonhasznosítási, valamint közérdekre, közcélra vonatkozó szempontokat, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalatokat, lakossági jelzéseket.

(2) *  A kérelmek elbírálásakor az (1) bekezdésben foglalt szempontok mérlegelése során

a) előnyben kell részesíteni

aa) elsődlegesen az építmények építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos,

ab) másodlagosan a közfeladat ellátása céljára szóló, a közfeladat ellátásához szükséges mértékű közterület-használati igényt;

b) előnyben lehet részesíteni azt a közterület-használati igényt, amelynek kérelmezője a Fővárosi Önkormányzattól a kérelme beadását megelőző 3 éves időtartam során a kérelmezett helyszínre és célra már kapott közterület-használati hozzájárulást, és azt a hozzájárulásban és e rendeletben foglaltaknak megfelelően jogszerűen használta.

(2a) *  A kérelmek elbírálásakor az (1) bekezdésben foglalt szempontok mérlegelése során elutasítható a kérelem, különösen abban az esetben, ha

a) a kérelemben megjelölt közterületi ingatlanon, vagy az azzal szomszédos helyrajzi számú, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő másik közterületen a kérelemben megjelölttel azonos használati céllal és részben vagy egészben azonos időtartamra másnak már közterület-használati hozzájárulása van;

b) a kérelemben megjelölt közterületi ingatlanon, vagy a kérelemben megjelölt helyszíntől számított 200 méteren belül a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségben már más a kérelemben megjelölttel azonos használati célú tevékenységet végez részben vagy egészben azonos időtartamban;

c) a kérelmezett helyszín részben vagy egészben útburkolati jellel vagy közúti jelzőtáblával kijelölt közúti várakozóhely,

d) a kérelmezővel szemben a kérelme beadását megelőző 1 éves időtartam során a Fővárosi Önkormányzat jogellenes közterület-használat jogcímén közigazgatási szankciót alkalmazott.

(3) A reklám vagy a hirdetés céljából engedélyezett közterület-használat nem akadályozhatja az állami és önkormányzati ünnepekkel, megemlékezésekkel és az állami és önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos lobogózási kötelezettségek teljesítését.

(4) * 

10. § * 

11. § (1) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, vagy székhelyének, telephelyének címét;

b) a közterület-használat célját és időtartamát, vagy azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes;

c) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását;

d) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes;

e) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét;

f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét;

g) *  a jogosultnak a közterületen végzett tevékenységében közreműködők (így különösen alvállalkozók, bérlők, üzemeltetők) nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét;

h) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást;

i) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását;

j) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható;

j1) *  a jogosult kötelezettségét a közterület-használati hozzájárulásában szereplő bármely adatában történő változás 15 napon belüli bejelentésére;

k) *  a közterület-használat egyéb feltételeit.

(2) * 

(3) *  A közterület-használati hozzájárulás megadásáról, elutasításáról és a közterület-használat szüneteléséről hozott döntésről értesíteni kell:

a) a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságot,

b) a Budapesti Rendőr-főkapitányságot (a rendezvényekkel kapcsolatban),

c) a területileg illetékes kerületi önkormányzatokat.

(4) * 

12. § (1) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek (28. §) felhívására felmutatni.

(2) *  A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet kizárólag a jogosult, valamint a közterület-használati hozzájárulásban a 7. § (6) bekezdés e) pontja szerint nevesített személyek használhatják, mivel a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól és csak az abban nevesített személyeket jogosítja a közterület használatára. A közterület-használati hozzájárulás más személyre át nem ruházható és az az alapján folytatott közterület-használat más személynek át nem engedhető, azonban ez nem korlátozza a jogosult azon jogát, hogy a közterület-használatához a rendelet előírásai szerint közreműködőket is igénybe vegyen.

(3) *  Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületen elhelyezett tárgyak, berendezések, járművek, építmények működtetése, üzemeltetése a közterületen végzett tevékenységben közreműködők körét utólag bővíti, úgy ahhoz a Fővárosi Önkormányzat előzetes hozzájárulása szükséges.

13. § (1)–(2) * 

(3) *  Amennyiben a közterület-használatról szóló hatósági szerződés a Fővárosi Önkormányzat általi aláírásáról szóló értesítés kézbesítését követő 30 napon belül a kérelmező aláírásának hiánya miatt nem jön létre, az eljárás okafogyottá válik.

7. * 

14–19. § * 

8. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése

20. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével;

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével;

c) ha a területre üzemzavar-elhárítás miatt, vagy egyéb fontos közérdekből szükség van;

d) a hozzájárulásban foglaltak, vagy a közterület-használattal kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó jogszabályok megsértése miatti felmondással;

e) *  a közterületi ingatlan művelési ágának megváltozását eredményező ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel;

f) a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti;

g) a jogosult halálával vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén annak jogutód nélküli megszűnésével;

h) a jogosult írásban bejelenti a Fővárosi Önkormányzatnak, hogy a közterület használatával – érdekkörében felmerült méltányolható okból – felhagy.

(2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – vissza kell fizetni a jogosult részére.

21. § (1) A Fővárosi Önkormányzat fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el.

(2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő.

(3) A közterület-használat szünetelésének idejére a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét külön döntés nélkül vissza kell fizetni – a közterület-használati hozzájárulásban foglaltak szerint – a jogosult részére.

22. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát – különösen annak tisztaságát – haladéktalanul helyreállítani.

(2) A közterület-használattal járó kötelezettségek – így különösen a közterület-használati díj megfizetése – szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

(3) * 

9. A közterület-használati díj

23. § *  (1) *  A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. A díjat a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon a jogosult a közterület tényleges használatára vagy a közterületen elhelyezett létesítmény tényleges üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni, teljesíteni.

(2) * 

(3) *  A fizetendő közterület-használati díjat a közterület-használat tárgyában döntésre jogosult egyedi döntéssel állapítja meg a 2. mellékletben meghatározott közterület-használati díjtételek alapján és az e § (6)–(9) bekezdésében, valamint a 24. §-ban foglaltak szerint.

(4) * 

(5) A közterület-használati díjat a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott tárgyidőszakra előre kell megfizetni.

(6) *  A 2. mellékletben meghatározott díjak 2023. február 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2022. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, a tárgyév február 1. napjával emelkednek. A díjakat a www.budapest.hu weboldalon közzé kell tenni.

(7) *  A 2. melléklet 7. Egyéb közterület-foglalási célú közterület-használatra egyedi elbírálás alapján megállapított díjak minden év február 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, előző évi éves fogyasztói árindex mértékével emelkednek.

(8) A közterület-használat időtartama alatt a mindenkor hatályos díjakat kell megfizetni.

(9) *  Amennyiben a közterület-használat tárgyában döntésre jogosult a közterület-használati díjat a 24. §-ban foglaltak alapján a hatályos díjtól eltérő mértékben állapítja meg, akkor annak összegét a mindenkor hatályos díjak százalékos mértékével is meg kell határoznia.

24. § (1) A közterület-használati díj korlátlanul csak akkor csökkenthető, vagy akár el is engedhető, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(2) *  E rendelet alapján megállapított közterület-használati díjak legfeljebb 90%-kal csökkenthetőek:

a) a főváros érdekében végzett építési, felújítási munkálatok esetében;

b) humanitárius és karitatív célok érdekében végzett tevékenység esetében;

c) a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) által szervezett rendezvények esetében;

d) különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján;

e) *  a Fővárosi Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt közfeladatának ellátását közvetlenül vagy közvetve szolgáló tevékenység ellátása céljából megvalósuló közterület-használat esetén.

(3) A (2) bekezdés d) pontja szerinti egyedi elbírálás megítélésénél figyelembe veendő szempont a kérelmező által kért közterület-használat jelentősége, közérdekű volta, környezetterhelési mértéke, kultúrához és sporthoz való kapcsolódása, turisztikai, kereskedelmi és reklámértéke, közlekedést befolyásoló szerepe, a kérelmező szociális és anyagi helyzete, valamint amennyiben van, az adott közterület-használattal kapcsolatos korábbi tapasztalat, lakossági jelzés, továbbá rendezvények esetén a rendezvényen való részvétel ingyenes vagy ellenszolgáltatáshoz kötött volta.

24/A. § *  (1) *  A 2020. szeptember 1. és 2021. december 31. közötti időszakra a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti mikro- vagy kisvállalkozásnak nem kell megfizetnie a vendéglátó üzlet előkertje, terasza, illetve az azokhoz kapcsolódó eszközök után megállapított közterület-használati díj 10%-át meghaladó összeget.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használat a 24. § (2) bekezdés d) pontja szerinti különösen indokolt esetnek minősül.

(3) Az (1) bekezdés szerinti közterület-használat után az egyes rendeleteknek a járványhelyzet által fokozottan sújtott ágazatokban a fővárosi vállalkozások bevételkiesés okozta terheinek enyhítését célzó módosításairól szóló 47/2020. (X. 5.) önkormányzati rendelet hatálybalépése előtt már megfizetett díjnak az (1) bekezdés szerinti mentesség alá eső részét a közterület-használónak kérelmére vissza kell fizetni.

25. § (1) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított területét kell figyelembe venni.

(2) *  Hirdetőtábla és hirdetőberendezés esetén annak hirdetőfelületét, a vetített képek és reklámok esetén a vetítéssel érintett négyzetméterben kifejezett felületet, a kivetítő- és videofal-berendezés esetén a képernyő felületét kell számításba venni, míg az óriásplakát, a hirdetőoszlop és a zászló esetében azok darabszámát kell figyelembe venni.

(3) A számítás szempontjából minden töredék négyzetméter, folyóméter egész négyzetméternek, folyóméternek számít.

(4) *  A kézből történő utcai árusítás, továbbá kiadvány osztása esetében a fizetendő díj szempontjából az 1 fő által elfoglalt terület egységesen 1 négyzetméternek tekintendő.

(5) A közterület-használati díjak évi, havi, napi vagy idénydíjak.

25/A. § *  (1) Ha a közvetlen villamosenergia-vételezési lehetőséggel rendelkező közterület használatával járó, közterület-használati hozzájáruláshoz kötött tevékenység az ott található villamosenergia-vételezés csatlakozási pontjainak az igénybevételét is magában foglalja, a közterület-használat jogosultja a villamosenergia-vételezés lehetőségéért kiegészítő díjat fizet a (2)–(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A villamosenergia-vételezésért fizetendő kiegészítő díj forintban meghatározott összegét a 8. mellékletben található számítási képlet alapján kell kiszámítani.

(3) A villamosenergia-vételezésért fizetendő kiegészítő díj – a közterület-használati hozzájárulásban rögzített időtartamra és módon – a közterület-használati díjjal együtt, ingyenes közterület-használat esetén pedig önállóan, előre fizetendő.

(4) Ha az adott közterületen rendelkezésre álló összes csatlakozási ponton ugyanazon közterület-használat keretében vételezik a villamos energiát, a (2)–(3) bekezdéstől eltérően a díjfizetésre a Fővárosi Önkormányzat fogyasztásmérőin mért termékdíj és kWh óra alapú rendszerhasználati díj továbbszámlázása által kerül sor, melyet a közterület-használat jogosultja utólag fizet meg.

(5) A közvetlen villamosenergia-vételezési lehetőséggel rendelkező közterületeken igénybe vehető csatlakozási pontok helyét és az adott csatlakozási pontokon igénybe vehető villamosenergia-teljesítményhez szükséges túláramvédelmi szerv legnagyobb névleges áramértékét a Főpolgármesteri Hivatal a www.budapest.hu honlapon folyamatosan közzéteszi.

(6) Közvetlen villamosenergia-vételezési igény esetén a közterület-használatot kérelmező a kérelem benyújtásakor – a (2) bekezdés szerinti összeg kiszámíthatósága, valamint a rendelkezésre állás biztosítása érdekében – nyilatkozik az általa igénybe venni kívánt csatlakozási pontok számáról és az adott csatlakozási ponton igénybe venni kívánt villamosenergia-teljesítményhez szükséges túláramvédelmi szerv névleges áramértékéről.

10. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

26. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) *  a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért;

b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért.

11. A jogellenes közterület-használat következményei

27. § (1) *  Jogellenesen használja a közterületet az, aki a rendelet előírásait megszegve közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy a meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő módon (így különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó területen) használja a közterületet. A jogellenes közterület-használó a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szerv vagy személy felszólítására köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén, bármiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igény nélkül azonnal helyreállítani.

(1a) *  A jogellenes közterület-használó köteles a jogellenes közterület-használatának céljára, időtartamára, helyére, módjára és mértékére tekintettel a 23. § (1) és (3) bekezdése szerint megállapított közterület-használati díjat megfizetni.

(2) *  A Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az

a) élet- és balesetveszély, jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy

b) jelentős közérdekből

egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

(3) *  A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének minősül, ha a jogellenes közterület-használat a közlekedésben való részvétel jogszabályi feltételeivel nem rendelkező vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása útján valósul meg.

(4)–(5) * 

11/A. *  Közigazgatási szankciók

27/A. § *  (1) Aki a rendeletben előírt kötelezettségeket elmulasztva a közterületet közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő módon használja, közigazgatási szabályszegést követ el és vele szemben – ha cselekménye egyébként más jogszabályban meghatározott jogsértést nem valósít meg – közigazgatási bírság szabható ki a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint.

(2) A kiszabható közigazgatási bírság mértéke természetes személyek esetén legfeljebb kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében pedig legfeljebb kétmillió forint lehet.

(3) * 

(4) A közterület-felügyelő a közterület használatának ellenőrzése során az (5) bekezdésben meghatározott mértékű helyszíni bírságot szabhat ki, ha a helyszíni intézkedés alkalmával annak törvényi feltételei fennállnak.

(5) A kiszabható helyszíni bírság mértéke természetes személyek esetén legfeljebb ötvenezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében pedig legfeljebb ötszázezer forint lehet.

(6) Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a közterület-felügyelő a rendelkezésre álló és megfelelően rögzített adatok jegyzőkönyvvel való megküldésével tájékoztatja a Fővárosi Önkormányzatot az (1) bekezdés szerinti jogsértés megtörténtéről.

11/B. * 

27/B. § * 

11/C. *  Ellenőrzés

28. § *  A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők és a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek ellenőrizhetik.

11/D. *  Adatkezelés

28/A. § *  (1) A Fővárosi Önkormányzat a hatósági eljárás lefolytatása során tudomására jutott személyes adatokat az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szabályai szerint kezeli, valamint a közútkezelői, rendészeti feladatokat ellátó szervezetek és a kerületi önkormányzatok számára a feladatukat meghatározó külön jogszabályok szerinti ellenőrző vagy engedélyező feladataik ellátása érdekében továbbítja.

11/E. *  Végrehajtás

28/B. § *  Az e rendelet alapján önkormányzati hatósági ügyben hozott döntések, megkötött hatósági szerződések végrehajtását – a pénzkövetelés végrehajtása kivételével – a Fővárosi Önkormányzat foganatosítja.

12. A Hősök terére vonatkozó különös szabályok

29. § (1) A Hősök tere (a továbbiakban: tér) díszburkolattal fedett részének használata vonatkozásában a rendelet szabályait az e címben (29–31. §) foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A tér díszburkolattal fedett részének határait a 4. mellékletében található vázlatrajz tartalmazza.

(2) A tér díszburkolattal fedett részének használata ünnepi, protokolláris, idegenforgalmi, vagy köznapi lehet.

(3) A használat

a) ünnepi: a Magyar Köztársaság nemzeti és állami ünnepein szervezett megemlékezések idején;

b) protokolláris: az államhatalmi, a központi közigazgatási szervek, valamint a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott rendezvények idején;

c) idegenforgalmi: a teret felkereső turisták látogatásakor;

d) köznapi: az a)–c) pont alá nem tartozó minden más esetben.

30. § (1) A teret idegenforgalmi és köznapi célra rendeltetésének megfelelően – a jogszabályok keretei között – bárki szabadon használhatja, ezzel azonban nem csorbíthatja mások hasonló jogait.

(2) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során is tilos minden olyan magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a tér műemléki védettségét, vagy sérti a nemzetnek hősei iránt a téren található Millenniumi Emlékműben és Hősök Emlékkövében kifejezésre juttatott kegyeletét.

(3) A tér idegenforgalmi és köznapi célú rendeltetésszerű használata során tilos a tér területén – a közutak kivételével – bármilyen közúti szállító- vagy vontatóeszköz (ide nem értve a kerékpárt) használata.

(4) A tér idegenforgalmi és köznapi célú, de nem rendeltetésszerű közterület-használata vonatkozásában nem adható hozzájárulás

a) bármilyen kereskedelmi, hirdetési, vagy szolgáltatási tevékenység folytatásához;

b) kiállítások, vásárok tartásához; kulturális vagy sportrendezvények szervezéséhez, továbbá mindezeket a rendezvényeket szolgáló építmény, létesítmény, berendezés, tárgy elhelyezéséhez;

c) a Millenniumi Emlékmű és a Hősök Emlékköve igénybevételéhez.

31. § (1) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata esetén a szervező kérelmére a rendezvény lebonyolításához feltétlenül szükséges, legfeljebb 20 m2 alapterületű építmény (pl. szónoki emelvény) elhelyezése engedélyezhető. Az engedélyezett építményt a Millenniumi Emlékműtől és a Hősök Emlékkövétől legkevesebb hét méter távolságra lehet elhelyezni. A tér díszburkolatán kívül – ugyancsak a szervező kérelmére – rendkívül indokolt esetben, az ünnepi és protokolláris rendezvények lebonyolítását szolgáló építmény (pl. színpad) elhelyezése is engedélyezhető.

(2) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használata során bármilyen építmény elhelyezésekor a tér eredeti állapotának megóvásáról, továbbá az esetleges károk helyreállításáról – műemlékek károsodása esetén az eredeti állapot szakintézmény általi helyreállíttatásának költségei megtérítéséről – a rendezvény szervezője köteles gondoskodni. Amennyiben a szervező a kárt a rendezvény lebonyolítását követő 8 napon belül nem állítja helyre, a Fővárosi Önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a szervező költségére elvégeztetheti.

(3) A tér ünnepi és protokolláris közterület-használatára egyebeken a 30. § rendelkezéseit is megfelelően alkalmazni kell.

32. § * 

13. A mozgóképről szóló törvény szerinti közterületi filmforgatások jóváhagyásának különös szabályai

33. § (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele (a továbbiakban: filmforgatási célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) * 

(3) A hatósági szerződés jóváhagyásának egyedi feltételeként kell meghatározni mindazon előírásokat, amelyeket a kérelmezett közterület-használattal kapcsolatban a közútkezelő a véleményében, a forgalomtechnikai kezelő-üzemeltető az általa jóváhagyott forgalomtechnikai tervben, a zöldfelület kezelője-üzemeltetője a hozzájárulásban, vagy bármely más, a kérelmezett közterület-használat folytán érintett szerv, szervezet nyilatkozatában meghatároz. A közút közterület-használatára vonatkozó közútkezelői vélemény hiányában a hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(4) * 

(5) A közterület-használati díjat a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke alapján kell meghatározni.

(6) E rendelet alkalmazásában Budapest turisztikailag kiemelt területének számítanak az 5. mellékletében meghatározott közterületek.

(7) A közterület-használati díj megfizetése alól mentesség – a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásaira figyelemmel – kizárólag akkor adható, ha a közterület használatára közfeladat ellátása céljából és a közfeladat ellátásához szükséges mértékben van szükség.

(8) A közterület-használati díjjal összefüggésben legfeljebb 90%-os kedvezmény akkor adható, ha a filmalkotás közérdekű célokat szolgál. Közérdekű célokat szolgál különösen a Fővárosi Önkormányzat saját szervezetei (pl. költségvetési szervei, gazdasági társaságai) javára, továbbá egyébként humanitárius, karitatív, oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztési célok érdekében végzett filmforgatás.

(9) *  Jogellenes a filmforgatási célú közterület-használat, ha a közterület-használatra a hatósági szerződésben foglaltakat megszegve, vagy hatósági szerződés nélkül kerül sor, kivéve a mozgóképről szóló törvényben foglalt esetet. Jogellenes közterület-használat miatti közterület-használati díj megállapítása esetén a számítás alapja a mozgóképről szóló törvény 3. mellékletében foglalt legmagasabb díjtételek mindenkori mértéke.

13/A. *  A kikötői létesítményekre vonatkozó különös szabályok

33/A. § *  (1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek kikötői létesítmények céljából történő igénybevétele vonatkozásában a rendelet szabályait a 33/A–33/C. szakaszokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A kikötői létesítmény létesítéséhez, fennmaradásához szükséges közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásakor nyilatkozni szükséges a kikötői osztályba, osztályokba sorolásáról, a kikötői úszólétesítményt igénybevevő hajók folyóméterben meghatározott maximális hosszáról, egyéb mederhasználati vízilétesítmény esetén, annak partra vetített folyóméterben meghatározott hosszáról, továbbá a kérelmező köteles a kikötői létesítményt helyszínrajzon megjeleníteni, és a helyszínről fényképet csatolni.

(3) Kikötői létesítmény kizárólag a 2. § k) pontjában meghatározott kikötői osztályok funkciójával és a 6. mellékletben megjelölt területeken létesíthető, tartható fenn.

33/B. § *  (1) *  A kikötői létesítmény közterület-használati díját a kikötői együttható (több kikötői osztály megjelölése esetén a legmagasabb kikötői együttható), a földrajzi együttható szorzószámainak, a kikötői úszólétesítményt igénybe vevő hajók folyóméterben meghatározott maximális hosszának – egyéb mederhasználati vízilétesítmény esetén partra vetített folyóméterben meghatározott hosszának – és a kikötői alapdíjnak a szorzataként kell meghatározni e rendelet 6. melléklete alapján.

(2) *  A kikötői alapdíj 183 Ft/fm/hó.

(3) *  A (2) bekezdésben és a 6. mellékletben meghatározott kikötői alapdíj 2023. február 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2022. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, a tárgyév február 1. napjával emelkedik. A díjat a www.budapest.hu weboldalon közzé kell tenni.

33/C. § * 

13/B. *  A Városligetre vonatkozó különös szabályok

33/D. § *  (1) *  A Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint törvényileg kijelölt vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő Városliget (29732/11 helyrajzi számú ingatlan) közterület-használata vonatkozásában – a törvényi vagyonkezelés hatályának fennállása alatt – a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) *  A Városligetre vonatkozó közterület-használati ügyekben a törvényileg kijelölt vagyonkezelő jogosult eljárni és díjat szedni, eljárása során az 5. § (1a) bekezdés, a 6. § (1) bekezdés 3–6. pont, a 6. § (1) bekezdés 8–13. pont, a 6. § (1) bekezdés 15. pont, a 6. § (1) bekezdés 17–20. pont, a 6. § (1) bekezdés 22–27. pont, 6. § (1) bekezdés 29–35. pont, a 6. § (5)–(8) bekezdés, a 6. § (10) bekezdés, a 7. § (1) bekezdés, a 7. § (7)–(8) bekezdés, a 8. § (1)–(1b) bekezdés, a 9. § (2)–(2a) bekezdés, a 23. § (3), (6), (7), (8), (9) bekezdés, 27. § (1a) bekezdés, a 11/A. alcím (27/A. §), a 11/D. alcím, a 12. alcím (29–31. §), a 13. alcím (33. §), a 13/C. alcím (33/E. §), a 13/D. alcím (33/F. §), továbbá az 1. és 2. melléklet rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

13/C. *  A fenyőfa-árusításra vonatkozó különös szabályok

33/E. § *  (1) A fenyőfa-árusítás közterület-használatához legalább 20 négyzetméternyi terület igénybevétele szükséges.

(2) A fenyőfa-árusítás közterület-használati hozzájárulására irányuló kérelemhez csatolni szükséges:

a) az árusítás eszközeinek, berendezéseinek, az árusítás kapcsán kihelyezni tervezett építményeknek, elhelyezni kívánt gépjárműveknek a felsorolását az ezeket feltüntető helyszínrajzzal együtt,

b) az árusok számára biztosítandó illemhelyhasználatra vonatkozó nyilatkozatot,

c) *  a közterület tisztántartására tervezett intézkedéseinek felsorolását, valamint nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a települési hulladék elszállítására a közszolgáltatóval szerződést fog kötni.

(3) A fenyőfa-árusításra vonatkozó közterület-használati hozzájárulás időtartama legfeljebb minden év december 10-e és december 24-e közötti időtartamra szólhat.

(4) Az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterületi kategóriába sorolt közterületekre nem adható közterület-használati hozzájárulás fenyőfa-árusítás céljára.

13/D. *  Vendéglátó-ipari teraszokra vonatkozó különös szabályok

33/F. § *  (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a vendéglátó-ipari terasz berendezéseinek, létesítményeinek, építményeinek a közterülethez (beleértve a közterület alkotórészeihez, így különösen növényzetéhez, műtárgyaihoz) történő rögzítéséhez, vagy a közterület felületének, burkolatának megfúrásához.

(2) * 

(3) * 

13/E. *  Mikromobilitási eszközök elhelyezésére vonatkozó különös szabályok

33/G. § *  (1) Kölcsönzési célú mikromobilitási eszközöknek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken történő elhelyezése, tárolása vonatkozásában a rendelet szabályait a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – kizárólag az erre a célra kijelölt mikromobilitási ponton helyezhető el és tárolható. Erre vonatkozó közterület-használati hozzájárulást a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközökkel rendelkező mikromobilitási szolgáltató kérhet.

(3) A kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök elhelyezése szempontjából Budapest területe a következő mikromobilitási zónákra osztott:

a) belvárosi zóna,

b) átmeneti zóna,

c) külvárosi centrum zóna, és

d) külvárosi terület zóna, amely az a), b) vagy c) zónába nem tartozó minden egyéb terület.

(4) A (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti zónák pontos területi lehatárolását a 7. melléklet szerinti térkép határozza meg.

(5) A (2) bekezdéstől eltérően a külvárosi terület zónában a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök mikromobilitási ponton kívüli közterületen is elhelyezhetők (free-float rendszer), ha az a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést nem akadályozza, és a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(6) A mikromobilitási szolgáltató az általa üzemeltetett kölcsönzési célú mikromobilitási eszközöket csak érvényes közterület-használati hozzájárulás birtokában helyezheti el és tárolhatja a közterületen.

(7) Nem adható közterület-használati hozzájárulás olyan kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz elhelyezéséhez, tárolásához, amely a vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas.

33/H. § *  (1) A Fővárosi Önkormányzat a mikromobilitási pontok kijelöléséről külön döntést hoz, amelyet a Fővárosi Közlönyben is közzétesz. A döntésben meg kell határozni

a) a mikromobilitási pont egyedi azonosítóját,

b) a mikromobilitási pont 33/G. § (3) bekezdés szerinti zónabesorolását és földrajzi címét,

c) a mikromobilitási pont középpontjának tekintendő pont GPS-koordinátáit, területének méretét,

d) az adott mikromobilitási ponton egyszerre elhelyezhető mikromobilitási eszközök legmagasabb számát,

e) az adott mikromobilitási ponton egyazon mikromobilitási szolgáltató által egyszerre elhelyezhető mikromobilitási eszközök legmagasabb számát.

(2) A kijelölt mikromobilitási pont és annak területi határa megfelelő jelzéssel (táblával, felfestéssel, vagy más jól látható módon) kerül megjelölésre.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően – kivételesen és ideiglenes jelleggel – a mikromobilitási pont közterületen való megfelelő megjelölése legfeljebb egy év időtartamig mellőzhető, ha az a mikromobilitási eszközök jogszerű használatának előmozdítása érdekében feltétlenül szükséges. Az ilyen mikromobilitási pont területének azt az (1) bekezdés c) pontja szerinti középpont körüli, a kijelölő döntésben a műholdas navigációs rendszerek hibahatárára is figyelemmel meghatározott nagyságú, de legfeljebb 30 méter sugarú kör körvonalon belülre eső területét kell tekinteni, ahol a mikromobilitási eszközök elhelyezése egyébként a közúti várakozóhelyek járművekkel való használatát és járdákon a gyalogos közlekedést nem akadályozza, a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(4) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületeken kijelölt mikromobilitási pontoknak az (1) bekezdés, vagy közterületi megjelölés nélküli kijelölés esetén a (3) bekezdés szerinti adatait a Főpolgármesteri Hivatal a www.budapest.hu honlapon folyamatosan, a mikromobilitási pontok térképen való kereshetőségét is biztosító módon közzéteszi.

33/I. § *  (1) Kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterületen történő elhelyezése, tárolása céljából akkor adható közterület-használati hozzájárulás a mikromobilitási szolgáltató részére, ha a mikromobilitási szolgáltató

a) az általa üzemeltetett valamennyi mikromobilitási eszközt – a jogszerű közterület-használat ellenőrizhetősége érdekében – olyan egyedi azonosító jellel látta el, amely

aa) a latin ábécé nagybetűiből és arab számokból képzett, legalább négy, legfeljebb hét karakterből áll,

ab) a mikromobilitási eszköz két oldalán egy-egy példányban, minimum 30 mm magas és 4 mm vonalvastagságú karakterekkel, az eszköz hátulján pedig egy példányban, minimum 50 mm magas és 7 mm vonalvastagságú karakterekkel jelenik meg,

ac) karaktereinek háttérhez viszonyított kontrasztaránya legalább 4,5:1 arányú;

b) a megosztott szolgáltatás részeként működő mikromobilitási eszközök kölcsönzésére vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek számára nyilvánosan ajánlatot tett közzé;

c) vállalja, hogy mikromobilitási eszközeit a 33/G. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti összes zónában üzemelteti;

d) igazolja, hogy az általa üzemeltetett minden egyes mikromobilitási eszköz közterületi elhelyezésének helye és időtartama, valamint az adott eszköz adott időpontban fennálló használati állapota (kölcsönzött, vagy kölcsönzésre váró) a saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül rögzítésre, amely biztosítja ezen adatok változatlanságának utólagos ellenőrzési lehetőségét; és

e) folyamatos hozzáférést biztosít a d) pontnak megfelelő telematikai rendszeréhez a Fővárosi Önkormányzat számára annak érdekében, hogy az általa üzemeltetett kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök tényleges fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületek közterület-használatának ellenőrzéséhez szükséges – személyes adatokat nem tartalmazó – adatok korlátlanul megismerhetők legyenek.

(2) Az ugyanazon fővárosi kerület ugyanazon zónájában található, az adott zónában kialakított és működtetett összes mikromobilitási pontra csak együttesen lehet közterület-használatot engedni.

(3) Egyazon mikromobilitási szolgáltató egyazon típusú mikromobilitási eszközei tekintetében

a) a belvárosi zónában, az átmeneti zónában és a külvárosi centrum zónában legalább a zónán belüli mikromobilitási pontok darabszáma egyharmadának megfelelő számú, és legfeljebb a zónában elhelyezett összes mikromobilitási pont tekintetében a 33/H. § (1) bekezdése szerint kijelölő döntésben meghatározott, egy adott mikromobilitási szolgáltató által az adott mikromobilitási ponton maximálisan igénybe vehető mikromobilitási helyek összesített számának megfelelő számú;

b) a külvárosi terület zónában az egyazon kerület közigazgatási területéhez tartozó területen

ba) legalább 4 db/km2, és

bb) legfeljebb a Fővárosi Önkormányzat – az adott kerület önkormányzata véleményének kikérésével meghozott – külön határozatában kerületenként meghatározott számú

mikromobilitási eszköz kihelyezésére adható csak közterület-használati hozzájárulás azzal, hogy a b) pont esetén a négyzetkilométer számításánál a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeket kell figyelembe venni. * 

(4) Ha a közterület-használattal érintett területen a kijelölt mikromobilitási pontok száma, vagy azok 33/H. § (1) bekezdés e) pont szerinti jellemzője megváltozik, akkor a mikromobilitási szolgáltató által a közterület-használati hozzájárulás alapján az érintett területen kihelyezhető eszközök száma – ha kérelmére nem kerül sor a közterület-használati hozzájárulás módosítására – a kijelölés hónapját követő második hónap első napjától

a) a megengedett legkisebb számnak felel meg, ha a kijelöléskor a kihelyezhető eszközök száma kevesebb volt, mint a (3) bekezdés szerint kihelyezhető eszközök legkisebb száma, vagy

b) a megengedett legmagasabb számnak felel meg, ha a kijelöléskor a kihelyezhető eszközök száma több volt, mint a (3) bekezdés szerint kihelyezhető eszközök legmagasabb száma.

(5) A (4) bekezdés szerinti változásról a Fővárosi Önkormányzat a kijelölt mikromobilitási pontok arra okot adó módosulásától számított 15 napon belül értesíti az érintett mikromobilitási szolgáltatót.

(6) A mikromobilitási szolgáltató a mikromobilitási pontot érvényes közterület-használati hozzájárulása birtokában is csak a többi jogszerű közterület-használóval (az érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkezőkkel) közösen, egymást nem korlátozva veheti igénybe kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök elhelyezése, tárolása céljából.

(7) A mikromobilitási pontok közterület-használatára csak határozott időre, de legalább 6 hónap és legfeljebb 36 hónap időtartamra adható hozzájárulás azzal, hogy a mikromobilitási szolgáltató számára első alkalommal legfeljebb 18 hónap időtartamra adható közterület-használati hozzájárulás.

(8) A kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök elhelyezésére vonatkozó közterület-használati kérelemhez a 8. §-ban meghatározottakon túl a mikromobilitási szolgáltatónak nyilatkoznia kell

a) az elhelyezni kérelmezett mikromobilitási eszközök számáról kerületenként és azon belül zónánként,

b) az elhelyezni kérelmezett egyes mikromobilitási eszközök műszaki jellemzőiről, így legalább az alábbi adatokról:

ba) az eszköz típusáról (így különösen roller, elektromos rásegítésű roller, kerékpár, elektromos rásegítésű kerékpár),

bb) az elektromos rásegítés meglétéről annak névleges teljesítményével együtt,

bc) az eszköz tömegéről kilogrammban, hosszáról, szélességéről és magasságáról centiméterben,

bd) az eszköz kivilágítási jellemzőiről,

be) az egyedi azonosító jel megjelenítésének tervezett formájáról és méretéről,

c) az elhelyezni kért mikromobilitási eszközök egyedi azonosítójáról, valamint

d) a mikromobilitási eszköz üzemeltetése során általa alkalmazott általános szerződési feltételekről és alkalmazott logisztikai, technikai megoldásokról, továbbá telematikai rendszeréről és annak az (1) bekezdés d) pontja szerinti megfelelőségéről, csatolva az ennek alátámasztására szolgáló adatokat.

33/J. § *  (1) A 33/G. § (2) bekezdésétől eltérően a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök

a) 2022. június 30-ig

aa) a belvárosi zóna I. kerületi és IX. kerületi részén, valamint a XIII. kerületi részének északról a Gogol utca vonalával határolt területén, továbbá

ab) az átmeneti zóna II., IX. kerületi részén, a XI. kerületi részének a Bartók Béla utat magában foglaló és attól délre eső területén;

b) 2022. szeptember 30-ig pedig

ba) a belvárosi zóna XIII. kerületi részének az a) pont aa) alpontja hatálya alá nem tartozó területén,

bb) az átmeneti zóna III., VI., VII. és XII. kerületi részén, és a XI. kerületi részének az a) pont ab) alpontja hatálya alá nem tartozó területén, továbbá

bc) a külvárosi centrum zónában

mikromobilitási ponton kívüli közterületen is elhelyezhetők, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést nem akadályozza, és a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során a 33/I. § (3) bekezdés a) pontjától eltérve egyazon mikromobilitási szolgáltató egyazon típusú mikromobilitási eszközei tekintetében a belvárosi zónában, az átmeneti zónában és a külvárosi centrum zónában az adott zóna egyazon kerület közigazgatási területéhez tartozó területén

a) legalább 25 db/km2 és

b) legfeljebb 250 db/km2

mikromobilitási eszköz kihelyezésére adható közterület-használati hozzájárulás azzal, hogy a négyzetkilométer számításánál a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeket kell figyelembe venni. * 

33/K. § *  (1) Jogellenesen használja a közterületet az a mikromobilitási szolgáltató,

a) amelynek a közterületen elhelyezett, tárolt kölcsönzési célú mikromobilitási eszköze a vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki követelményeknek nem felel meg, rendeltetésszerű használatra nem alkalmas;

b) amelynek a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköze közterület-használati hozzájárulás nélkül, vagy a közterület-használati hozzájárulásában foglaltaktól eltérően kerül elhelyezésre, tárolásra a mikromobilitási ponton vagy a 33/G. § (5) bekezdés szerint azon kívüli közterületen; vagy

c) amelynek a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköze mikromobilitási ponton kívül, vagy a 33/G. § (5) bekezdésében előírtakat egyébként megsértő módon kerül elhelyezésre, tárolásra a közterületen.

(2) Nem minősül jogellenesnek a közterület-használat, ha a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz teljes terjedelmében a mikromobilitási pont hozzá legközelebbi külső szélétől számított 5 méteren belül került elhelyezésre azzal, hogy ez az elhelyezés egyébként a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést nem akadályozza, a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(3) *  Jogellenes közterület-használat esetén a mikromobilitási szolgáltató – a 27. § (1a) bekezdéstől eltérően – a jogellenesen elhelyezett, tárolt mikromobilitási eszközei után a jogellenes használattal érintett napokra 5000,- Ft/eszköz/nap közterület-használati díjat köteles megfizetni.

33/L. § *  (1) *  A Margitsziget területén a kizárólag emberi erővel hajtott kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz közterületen való elhelyezésére és tárolására, ha a mikromobilitási szolgáltató az ilyen eszközét kizárólag saját gyűjtőpontján tárolja és kizárólag személyes átadás-átvétel útján adja bérbe, nem kell alkalmazni a 33/G. § (2)–(5) bekezdését, a 33/I. §-t – a 33/I. § (1) bekezdés a) pontja kivételével –, valamint a 33/K. §-t és a 33/M. §-t.

(2) A Margitsziget területén az (1) bekezdés szerinti kölcsönzési célú mikromobilitási eszköz kizárólag a mikromobilitási szolgáltató saját gyűjtőpontján helyezhető el, tárolható úgy, hogy az a közúti várakozóhelyek járművekkel való használatát és járdákon a gyalogos közlekedést nem akadályozza, a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen módon nem zavarja.

(3) A Margitsziget területén jogellenesen használja a közterületet az az (1) bekezdés szerinti mikromobilitási szolgáltató, amelynek a kölcsönzési célú mikromobilitási eszköze közterület-használati hozzájárulás nélkül, a közterület-használati hozzájárulásában foglaltaktól eltérően, vagy egyébként a (2) bekezdést megsértve kerül elhelyezésre, tárolásra a közterületen.

33/M. § *  (1) *  A mikromobilitási szolgáltató által a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközeinek elhelyezésével és tárolásával megvalósuló közterület-használatért – a közterület üzleti célú igénybevételére tekintettel – fizetendő közterület-használati díj megállapítására az e szakaszban foglalt eltérésekkel kerül sor.

(2) *  A kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterületen történő elhelyezése és tárolása után fizetendő közterület-használati díj a 7. melléklet 2. pontjában található díjszámítási mód alapján kerül kiszámításra, a mikromobilitási pontok zónák szerinti elhelyezkedésére, a mikromobilitási szolgáltató által az adott zónában kihelyezendő eszközök számára, és az eszköz műszaki jellemzőire (az eszköz hajtásához szükséges rásegítés mértékére) is figyelemmel.

(3) A (2) bekezdés szerinti számított díj

a) 25%-ával csökkentett díjat kell megfizetni, ha a mikromobilitási szolgáltató a Budapesten belüli logisztikai tevékenységét kizárólag zéró emissziós járművekkel végzi;

b) 25%-ával csökkentett díjat kell megfizetni, ha a mikromobilitási szolgáltató együttműködési megállapodást kötött a kijelölt fővárosi közlekedésszervező által előre közzétett általános feltételek szerint a szolgáltatásnak a fővárosi közösségi közlekedéssel való összehangolása, ezzel kapcsolatban az általa üzemeltetett eszközök tényleges igénybevételére vonatkozó adatszolgáltatásra.

(4) A kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterületen történő elhelyezése és tárolása után fizetendő közterület-használati díjat a (2)–(3) bekezdés alapján és a 23. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával kell megállapítani.

(5) Ha a közterület-használattal érintett területen rendelkezésre álló mikromobilitási pontok számának, vagy azok 33/H. § (1) bekezdés e) pont szerinti jellemzőjének megváltozása miatt az adott területen a mikromobilitási szolgáltató által kihelyezhető mikromobilitási eszközök száma a 33/I. § (4) bekezdése szerint módosult, a mikromobilitási szolgáltató által fizetendő díj arányosan megváltozik. Ebben az esetben a Fővárosi Önkormányzat a 33/I. § (5) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg a megváltozott díjról is értesíti a közterület-használó mikromobilitási szolgáltatót.

13/F. *  Digitális reklámberendezések elhelyezésének szabályai

33/N. § *  (1) Digitális reklámberendezésnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken történő elhelyezése vonatkozásában a rendelet szabályait a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. Digitális reklámberendezés kizárólag a Fővárosi Önkormányzat által erre a célra kijelölt közterületi helyszínen (továbbiakban: digitális reklámhelyszín) helyezhető el.

(2) A Fővárosi Önkormányzat a digitális reklámhelyszín kijelöléséről külön döntést hoz, amelyben meghatározza

a) a digitális reklámhelyszín középpontjának tekintendő pont GPS-koordinátáját, helyrajzi számát, területének méretét,

b) az elhelyezhető digitális reklámberendezésnek és a digitális reklámberendezés hirdetőfelületének lehetséges legkisebb és legnagyobb méretét,

c) annak az éves közterület-használati díjnak a mértékét, amely alatt a digitális reklámhelyszín használatának joga nem ítélhető oda (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: kötelező legkisebb díj), továbbá

d) a kijelöléssel érintett digitális reklámhelyszínen digitális reklámberendezés elhelyezésére vonatkozó közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem benyújtásának határidejét.

(3) Digitális reklámberendezés közterület-használatára csak határozott időre, legfeljebb öt év időtartamra kérhető és adható hozzájárulás. A közterület-használati díjat évente előre kell megfizetni.

(4) Digitális reklámberendezés közterület-használathoz való hozzájárulás iránti kérelem kizárólag a (2) bekezdés szerinti kijelölő döntésben megjelölt határidő lejártát megelőző tizenötödik naptól nyújtható be. Közterület-használati hozzájárulás csak a határidőben benyújtott kérelem alapján adható.

(5) *  A (4) bekezdés szerinti kérelemhez a 8. § (1a) bekezdésében meghatározottakon kívül csatolni kell

a) kérelmezett digitális reklámhelyszínenként az elhelyezni kívánt berendezésre vonatkozóan:

aa) * 

ab) a helyi építési szabályzatnak való megfelelésről szóló illetékes főépítészi igazolást és

ac) a közútkezelői hozzájárulást, valamint

b) kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy vállalja legalább a kötelező legkisebb díj megfizetését.

(6) Az esetleges hiányok pótlására az ügyfelet legkésőbb a kérelem beérkezését követő ötödik napon fel kell hívni, és a hiányok pótlására legfeljebb tizenöt napos határidő biztosítható.

(7) Ha a (4) bekezdés szerinti határidőben azonos digitális reklámhelyszín használatára több, a rendelet szerinti feltételeknek megfelelő kérelem érkezett, akkor a közterület-használathoz való hozzájárulást azon digitális reklámberendezés elhelyezésére vonatkozó kérelmet benyújtó kérelmezőnek kell odaítélni, aki a közterület-használati hozzájárulás feltételeinek egyébként megfelel és a 33/O. § szerinti árverésen a legmagasabb éves közterület-használati díjat ajánlja.

33/O. § *  (1) A 33/N. § (7) bekezdése szerinti esetben az e § szerinti árverést kell lefolytatni legkésőbb a 33/N. § (2) bekezdés d) pontja szerinti határidő lejártától számított 30. napon. Az árverésről legkésőbb az árverés napját megelőző egy héttel értesítést kapnak az árverésen részt venni jogosultak. Az árverést a főjegyző folytatja le. Az árverésről a főjegyző – a licitálásban kialakult végső sorrendet is tartalmazó – jegyzőkönyvet készít.

(2) Az árverésen a közterület-használati díj kikiáltási ára a 33/N. § szerinti döntésben az adott reklámhelyszín vonatkozásában meghatározott kötelező legkisebb díj. Az árverésen a főjegyző, a Főpolgármesteri Hivatal három köztisztviselője, valamint a kérelmezők vagy meghatalmazottjuk (továbbiakban: licitálók) lehetnek jelen.

(3) Az árverés megkezdésekor az ajánlattevőkkel közölni kell az árverésre kerülő közterület-használati díj kikiáltási árát, és fel kell hívni őket ajánlatuk megtételére.

(4) Az árverést addig kell folytatni, amíg az ajánlattevők ajánlatot tesznek. Ha nincs további ajánlat, a felajánlott legmagasabb éves közterület-használati díj háromszori kikiáltását követően ki kell jelenteni a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának személyét.

14. Hatálybalépés

34. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

35. § * 

15. Átmeneti rendelkezés

36. § E rendeletet a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.

36/A. § *  E rendelet 2. § j) és k) pontjainak, 5. § (2) bekezdése 4. pontjának, 23. § (4) bekezdésének, 25. § (2) bekezdésének, 33/A.–33/C. §-ainak, továbbá a 2. és 6. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 36/2013. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 36/2013. (IV. 30.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/B. § *  E rendelet 23. §-ának, 24. § (2) bekezdésének, 27. § (4) bekezdésének és 33/B. § (3) bekezdésének, továbbá a 2. mellékletének a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 54/2013. (VI. 27.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/C. § *  E rendelet 33/D. §-ának – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított – rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 19/2015. (IV. 7.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/D. § *  E rendelet 27. § (1)–(3) bekezdésének – a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított – rendelkezéseit a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 58/2015. (XII. 22.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

36/E. § *  E rendelet 9. § (4) bekezdésének – az egyes vagyoni tárgyú fővárosi közgyűlési rendeletek módosításáról szóló 22/2016. (VII. 7.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) 7. §-ával megállapított – rendelkezéseit a Módosító rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban a még folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

36/F. § *  (1) E rendeletnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 9/2018. (III. 12.) Főv. Kgy. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet) megállapított rendelkezéseit a Módosító Rendelet hatálybalépését megelőzően beadott, de még el nem bírált kérelmek, valamint a már megvalósult jogellenes közterület-használatok esetében is alkalmazni kell.

36/G. § *  (1) E rendeletnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 15/2018. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 15/2018. (IV. 27.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően beadott, de még el nem bírált kérelmek, valamint a már megvalósult jogellenes közterület-használatok esetében is alkalmazni kell.

36/H. § *  E rendeletnek a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 53/2014. (XII. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelettel megállapított rendelkezéseit – kivéve a 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet 5. §-át – a 13/2019. (II. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban is alkalmazni kell.

36/I. § *  E rendeletnek a közterületek használatával összefüggésben egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 13/2022. (V. 5.) önkormányzati rendelettel beiktatott 33/K. § szerinti jogellenes közterület-használat megvalósulása esetén a 27. § (1a)–(3) bekezdés és a 27/A. § szerinti jogkövetkezmények 2022. július 1-ig nem alkalmazhatók.

36/J. § *  A 2. mellékletben foglalt táblázat 3–4., illetve 6–8. sorában foglalt, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelettel megállapított közterület-használati díjtételek vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelet, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 22/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő közterület-használati hozzájárulások esetén a 23. § (8) bekezdését nem kell alkalmazni.

36/K. § *  A 33/K. § (3) bekezdésében meghatározott mértéktől eltérve az a mikromobilitási szolgáltató, amely legkésőbb 2022. október 31-ig közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be a Fővárosi Önkormányzathoz kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök 5. § (2) bekezdés 23. pontja szerinti közterületi elhelyezéséhez, tárolásához, a kérelme benyújtásának napjától a kérelme alapján indult önkormányzati hatósági eljárást lezáró döntés véglegessé válásáig, de legkésőbb 2022. december 31-ig terjedő időszak vonatkozásában a jogellenesen elhelyezett, tárolt mikromobilitási eszközei után a jogellenes használattal érintett napokra 2500 Ft/eszköz/hó közterület-használati díjat köteles megfizetni.

16. Jogharmonizációs záradék

37. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

1. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK ÖVEZETI BESOROLÁSA

I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek
1. Margitsziget
2. Városliget

II. Kiemelt fővárosi közterületek
1. Alagút
2. Clark Ádám tér
3. Döbrentei tér
4. Duna-hidak
5. Duna-parti területek az
Árpád híd és Rákóczi híd között
6. Felvonulási tér
7. Feneketlen-tavi park
8. Gellérthegy
9. Hajógyári-sziget
10. Hősök tere
11. Széchenyi István tér
12. Szent Gellért tér
13. Szent István park
14. Tabán
15. Vérmező
16. Vörösmarty tér
3. Flórián tér
4. Lajos utca
5. Pacsirtamező utca
6. Szentendrei út
7. Vörösvári út

IV. kerület
1. Árpád út
2. Váci út

V. kerület
1. Alkotmány utca
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Deák Ferenc tér
4. Erzsébet tér
5. Ferenciek tere
6. Fővám tér
7. Jászai Mari tér
8. József Attila utca
9. Károly körút
10. Kossuth Lajos utca
11. Március 15. tér
12. Múzeum körút
13. Nyugati tér
14. Podmaniczky tér
10. II. János Pál pápa tér
11. Múzeum körút
12. Nagyvárad tér
13. Orczy tér
14. Orczy út
15. Rákóczi út
16. Üllői út

IX. kerület
1. 5. számú főközlekedési út
2. Boráros tér
3. Ferenc körút
4. Kálvin tér
5. Könyves Kálmán körút
6. Lechner Ödön fasor
7. Soroksári út
8. Üllői út
9. Vámház körút

X. kerület
1. Fehér út
2. Hungária körút
3. Kerepesi út
4. Kőbányai út
5. Könyves Kálmán körút
5. Szent István körút
6. Váci út

XIV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Dózsa György út
3. Hungária körút
4. Kerepesi út
5. Kacsóh Pongrác út
6. Nagy Lajos király útja
7. Thököly út

XV. kerület
1. 3. számú főközlekedési út
2. Rákos út
3. Szentmihályi út

XVI. kerület
1. Szabadföld út
2. Veres Péter út

XVII. kerület
1. Ferihegyi út
2. Pesti út

III. Minősített fővárosi közterületek
I. kerület
1. Alagút utca
2. Alkotás utca
3. Attila út
4. Fő utca
5. Hegyalja út
6. Krisztina körút
7. Lánchíd utca
8. Szarvas tér
9. Széna tér

II. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bem József tér
3. Budakeszi út
4. Fő utca
5. Germanus Gyula park
6. Gyóni Géza tér
7. Hidegkúti út
8. Hűvösvölgyi út
9. Lajos utca
10. Margit körút
11. Széll Kálmán tér
12. Széna tér
13. Szilágyi Erzsébet fasor
14. Tölgyfa utca
15. Zsigmond tér

III. kerület
1. Árpád fejedelem útja
2. Bécsi út
15. Szabad sajtó út
16. Szent István körút
17. Vámház körút
18. Városháza park

VI. kerület
1. Andrássy út
2. Bajcsy-Zsilinszky út
3. Dózsa György út
4. Kodály körönd
5. Nyugati tér
6. Oktogon
7. Teréz körút

VII. kerület
1. Baross tér
2. Dózsa György út
3. Erzsébet körút
4. Károly körút
5. Rákóczi út
6. Thököly út

VIII. kerület
1. Baross utca
2. Baross tér
3. Blaha Lujza tér
4. Fiumei út
5. József körút
6. Hungária körút
7. Kerepesi út
8. Kőbányai út
9. Könyves Kálmán körút
6. Népliget
7. Üllői út

XI. kerület
1. Balatoni út
2. Bartók Béla út
3. Bocskai út
4. Budaörsi út
5. Fehérvári út
6. Gárdonyi tér
7. Hegyalja út
8. Irinyi József utca
9. Kosztolányi Dezső tér
10. Móricz Zsigmond körtér
11. Október 23. utca
12. Szerémi út
13. Villányi út

XII. kerület
1. Alkotás utca
2. Budakeszi út
3. Istenhegyi út
4. Krisztina körút
5. Magyar jakobinusok tere
6. Szilágyi Erzsébet fasor
7. Városmajor

XIII. kerület
1. Dózsa György út
2. Lehel tér
3. Nyugati tér
4. Róbert Károly körút
XVIII. kerület
1. Üllői út

XIX. kerület
1. Üllői út

XX. kerület
1. Helsinki út

XXI. kerület
1. Kossuth Lajos utca

XXII. kerület
1. 6. számú főközlekedési út
2. Kossuth Lajos utca
3. Mária Terézia utca

XXIII. kerület
1. Grassalkovich utca
2. Helsinki út


IV. Általános elbírálású közterületek mindazok, amelyek az I., II. és III. övezeti kategóriákban
nem szerepelnek

2. melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez * 

A B C D E F G H

Főkategória

Kategória
I. kat. fokozottan
kiemelt
II. kat. kiemelt III. kat. minősített IV. kat. általános elbírálású mérték-
egység

időtáv
1. 1. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenységek
2. a. Pavilon
3. 6 m2-ig 11 463 9 652 7 119 4 584 m2
4. + a 6 m2 felett 1 568 1 326 724 362 m2
5. b. Épület
6. 12 m2-ig 6 516 5 490 3 922 2 474 m2
7. + a 12 m2 feletti részre, de 18 m2-ig 845 724 362 241 m2
8. + a 18 m2 feletti részre 485 362 241 121 m2
9. c. Árusításhoz vagy osztáshoz használt ideiglenes asztal, guruló kocsi, állvány, egyéb eszköz
10. Kiadvány, virág 19 186 16 531 13 032 9 774 m2
11. Pattogatott- és főtt kukorica, sült gesztenye, vattacukor, iparilag csomagolt pirított magok, csomagolt édesség, fagylalt, jégkrém, léggömb, ásványvíz, üdítőital, kávé 17 376 14 358 11 643 8 325 m2
12. Mozgóbolt 639 254 194 168 m2 nap
13. Árusító és egyéb automata 25 943 21 719 20 393 19 186 db
14. d. Idényjellegű árusítás
15. Zöldség, gyümölcs tiltott tiltott 230 183 m2 nap
16. Fenyőfa 1 568 1 326 662 386 m2 nap
17. e. Alkalmi árusítás
18. Heti vásár és piac 580 448 313 194 m2 nap
19. Ünnepekhez kapcsolódó árusítás 5 671 4 584 4 223 2 897 m2 nap
20. f. Mozgóárus vagy osztás (tevékenységet végző személy eszköz figyelembe vétele nélkül)
21. Kiadvány 12 790 11 463 8 928 5 067
22. g. Vendéglátás
23. Előkert, terasz 11 222 9 170 6 273 3 137 m2
24. h. Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítése
25. Film-, fénykép-, televízió-, videó- és hangfelvétel 3 137 2 413 1 326 662 m2 nap
26. i. Kivetítő- és videofal berendezés (digitális reklámberendezést ide nem értve)
27. Kivetítő- és videofal berendezés 19 186 16 531 12 790 10 258 m2 nap
28. j. Üzemanyagtöltő állomás
29. Üzemanyagtöltő állomás 5 067 4 465 4 465 4 465 m2
30. 2. Építési-szerelési-rakodási munkálatok
31. Állvány, építőanyag és törmelék tárolása, elkerített munkaterület, daruzás, betonpumpa 362 290 241 183 m2 nap
32. Építési konténer elhelyezése 3 621 3 016 2 534 1 931 db nap
33. Rakodás, költözés 362 290 241 183 m2 nap
34. Védőtető reklám nélkül 362 290 241 183 m2 nap
35. 3. Reklámhordozók felületek és árubemutatások
36. Óriásplakát 8 – 20 m2-ig normál tiltott tiltott 23 892 18 461 db
37. Óriásplakát 8 – 20 m2-ig megvilágított tiltott tiltott 31 250 23 892 db
38. Óriásplakát 8 – 20 m2-ig prizmás tiltott tiltott 47 663 31 250 db
39. Óriásplakát 20 m2 felett normál tiltott tiltott 47 663 37 646 db
40. Óriásplakát 20 m2 felett megvilágított tiltott tiltott 62 504 47 541 db
41. Óriásplakát 20 m2 felett prizmás tiltott tiltott 94 840 62 504 db
42. Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m2 méretű kis plakátozással normál 18 099 15 083 9 533 6 395 db
43. Hirdetőoszlop, legfeljebb 2 m2 méretű kis plakátozással megvilágított 22 444 18 583 12 067 7 601 db
44. Hirdetőoszlop, 2 m2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással normál 28 114 23 892 16 531 11 342 db
45. Hirdetőoszlop, 2 m2 méretűnél nagyobb, óriásplakát jellegű plakátozással megvilágított 35 957 30 044 23 772 16 048 db
46. Reklámtábla (hirdetőtábla) talajon, oszlopon, építményen 31 250 26 184 21 719 15 926 m2
47. Prizmás, mozgó hirdetési felületű reklámberendezés (hirdetés) talajon, oszlopon, építményen 46 938 38 974 32 579 23 892 m2
48. Megállítótábla 12 790 11 463 10 258 8 928 db
49. Üzemanyag-egységárat jelző berendezés 56 953 47 663 40 543 33 183 db
50. Építési reklám-háló 760 639 506 386 m2
51. Vetített reklám 313 254 205 158 m2 nap
52. Vetítőberendezés 4 826 4 223 3 499 2 897 m2 nap
53. Zászló 17 859 15 325 7 601 4 465 db
54. Vitrin 26 184 22 323 15 926 10 861 m2
55. Választási kampányt szolgáló önálló
hirdetőberendezés
26 184 22 323 15 926 10 861 m2
56. Árubemutató 18 099 14 720 7 601 4 465 m2
57. Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklámmal 3 137 2 534 1 326 1 025 m2
58. Védőtető, előtető, napvédő ponyva reklám nélkül 1 326 1 025 506 386 m2
59. Köztéri óra reklámmal 18 099 15 083 10 258 4 344 db
60. Homlokzati reklámfelület 93 750 78 124 62 500 47 784 db nap
61. 4. Szórakoztató tevékenységek
62 Mutatványos 1 326 1 086 448 313 m2 nap
63. Lovasfogat 28 476 23 650 12 067 6 395 db
64. Pónilovaglás 1 931 1 689 785 506 m2
65. Bringó-hintó 28 476 23 892 11 946 6 395 db
66. Sétatricikli 14 480 12 067 4 584 4 103 db
67. Roller, kerékpár 6 154 5 067 3 860 2 534 db
68. Elektromos miniautó 28 476 23 892 11 946 6 395 db
69. Kisvonat 100 000 80 000 50 000 40 000 db
70. Hőlégballon fel- és leszálló hellyel 277 218 194 158 m2 nap
71. Tűzijáték 21 719 17 859 16 048 13 996 m2 nap
72. Légvár 639 580 386 194 m2 nap
73. Portrérajzolás 4 826 4 223 2 654 1 568 helyszín nap
74. 5. Rendezvények
75. a. Ideiglenesen elhelyezett építmény, berendezés, rendezvényhelyszínül szolgáló egyéb terület 22 19 14 12 m2 nap
76. Terméket vagy szolgáltatást népszerűsítő rendezvény helyszínül szolgáló terület 4 826 4 223 2 654 1 568 m2 nap
77. Karitatív tevékenység, vagy közérdekű díjmentes szolgáltatás 22 19 14 12 m2 nap
78. Rendezvényhez kapcsolódó kereskedelmi és vendéglátó tevékenység 5 671 4 584 4 223 2 897 m2 nap
79. Rendezvényhez kapcsolódó szórakoztató tevékenység 1 447 1 326 1 025 785 m2 nap
80. Rendezvényhez kapcsolódó reklám 4 826 4 223 2 654 1 568 m2 nap
81. Rendezvényhez vagy nem közterületen zajló eseményekhez kapcsolódó ideiglenes gépjármű-
várakozóhely
2 770 2 540 1 830 1 580 m2 nap
82. b. Utcazenélés 194 194 194 194 m2 nap
83. 6. Autóparkolók
84. Közút területén kívüli gépjármű-
várakozóhelyek
2 770 2 540 1 830 1 580 m2 nap
85. Lakossági jellegű őrzött parkoló 918 796 603 458 m2
86. 7. Egyéb
88. Ételosztás 132 132 132 132 m2 nap
89. Civil és egyéb szervezetek érdekében végzett adománygyűjtés 132 132 132 132 m2 nap
90. Üzemképtelen gépjárművek tárolása 1 326 1 025 639 506 db nap
91. Virágláda 1 000 1 000 1 000 1 000 db
92. Köztéri óra reklám nélkül 1 000 1 000 1 000 1 000 db
93. Egyéb egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján egyedi elbírálás alapján

3. melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez * 

4. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez

5. melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez * 

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ TURISZTIKAILAG KIEMELT, VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLETEKEN KÍVÜLI KÖZTERÜLETEK

1. Alagút utca

2. Alkotás utca

3. Attila út

4. Árpád út

5. Árpád fejedelem útja

6. Bajcsy-Zsilinszky út

7. Baross tér, Baross utca

8. Bartók Béla út Szent Gellért tér és Kosztolányi Dezső tér közötti szakasza

9. Bécsi út

10. Blaha Lujza tér

11. Bocskai út

12. Budakeszi út

13. Budaörsi út

14. Dózsa György út Podmaniczky utca és Ajtósi Dürer sor közötti szakasza

15. Duna-hidak

16. Duna-parti területek az Árpád híd és Rákóczi híd között

17. Erzsébet körút

18. Feneketlen-tavi park

19. Ferenc körút

20. Fiumei út

21. Flórián tér

22. Gárdonyi tér

23. Hajógyári-sziget

24. Irinyi József utca

25. II. János Pál pápa tér

26. József körút

27. József Attila utca

28. Kálvin tér

29. Károly körút

30. Kerepesi út

31. Kosztolányi Dezső tér

32. Krisztina körút

33. Lajos utca

34. Lehel tér

35. Magyar jakobinusok tere

36. Margit körút

37. Margitsziget

38. Móricz Zsigmond körtér

39. Múzeum körút

40. Népliget

41. Nyugati tér

42. Október huszonharmadika utca

43. Orczy út

44. Pacsirtamező utca

45. Rákóczi út

46. Szent István körút

47. Szent István park

48. Széll Kálmán tér

49. Széna tér

50. Szentendrei út

51. Szilágyi Erzsébet fasor

52. Tabán

53. Teréz körút

54. Thököly út

55. Tölgyfa utca

56. Üllői út Kálvin tér és Nagyvárad tér közötti szakasza

57. Váci út

58. Vámház körút

59. Városmajor

60. Vérmező

61. Vörösvári út

62. Zsigmond térˮ

6. melléklet a 3/2013. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelethez * 


Kikötői osztály


Kikötői osztály neve

Köz-
szolgál-
tatási személy-
hajó-
kikötőVízitaxi kikötő


Kabinos turista-
hajó-
kikötő

Köz-
forgalmú személy-
hajó-
kikötő


Motoros kishajó-
kikötő


Rendez-
vény-
hajó-
kikötőCsónak-
kikötő

Ipari és keres-
kedelmi teherárú kikötőEllátó kikötő
Honvé-
delmi, rendé-
szeti, kitűző-
vagy VIP-
kikötő
Kikötői osztály száma
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Partszakasz
Kikötői együtt-
ható

0,2

2

4

2

3

4

1

1

1

0,2
Partterület száma Partszakasz földrajzi koordinátái Partszakasz földrajzi neve Földrajzi együtt-
ható
Buda 1 47°36'24.63"É; 19°04'31.06"K –
47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K
Pünkösdfürdő és Rómaipart
(közig. határ–Újpesti vasúti híd)
2,0 + + + + +
Buda 2 47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K –
47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K
Aquincum / Óbudai gázgyár
(Újpesti vasúti híd–
Hajógyár u.)
1,5 + + + +
Buda 3 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K –
47°32'14.21"É; 19°02'57.67"K
Óbudai-sziget / Nagy-
Duna-ág
1,5 + + + + + +
Buda 4 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K –
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Kis-
Duna-ág
1,0 +
Buda 5 47°33'14.21"É; 19°02'57.67"K –
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Hajógyári-öböl 2,0 + + +
Buda 6 47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K –
47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K
Óbuda-központ
(Hajógyár u.–Tímár u.)
1,5 + + + +
Buda 7 47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K –
47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K
Belső-Óbuda és Újlak
(Tímár u.–Zsigmond tér)
2,0 + + + +
Buda 8 47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K –
47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K
Alhévíz és Víziváros (Zsigmond tér–
Batthyány tér)
5,0 + + + + + +
Buda 9 47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K –
47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K
Vár és Tabán
(Batthyány tér–Döbrentei tér)
5,0 + + + + +
Buda 10 47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K –
47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K
Gellérthegy
(Döbrentei tér–Szt. Gellért tér)
3,5 + +
Buda 11 47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K –
47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K
Egyetemi negyed
(Szt. Gellért tér–Petőfi híd)
3,5 + + + +
Buda 12 47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K –
47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K
Infopark
(Petőfi híd–Rákóczi híd)
2,5 + + + + +
Buda 13 47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K –
47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K
Kopaszi-gát és Lágymányosi-öböl 2,5 + + + + + +
Buda 14 47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K –
47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K
Lágymányos és Albertfalva
(Hengermalom u.–
Hosszúréti-patak)
1,0 + +
Buda 15 47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K –
47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K
Budafok-Belváros
(Hosszúréti-patak–
Vágóhíd u.)
1,5 + + + + +
Buda 16 47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K –
47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K –
Gyármező
(Vágóhíd u.–Hunyadi János laktanya)
1,0 + + + +
Buda 17 47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K –
47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K
Háros-sziget 1,0
Buda 18 47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K –
47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K
Hárosi-öböl
(budatétényi part)
1,0 + +
Buda 19 47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K –
47°22'27.89"É; 18°57'34.55"K
Nagytétény
(M0 híd–közig. határ)
1,0 + + + +
Margitsziget 47°32'19.34"É; 19°03'17.18"K –
47°30'54.09"É; 19°02'36.80"K
Margitsziget 5,0 + + + +
Pest 1 47°36'42.00"É; 19°06'07.51"K –
47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K
Megyer
(közig. határ–Rév u.)
1,0 + + +
Pest 2 47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K –
47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K
Palotai-sziget 1,0
Pest 3 47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K –
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget /
Nagy-Duna-ág
1,0 + + +
Pest 4 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K –
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget / Újpesti-öböl 1,5 +
Pest 5 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K –
47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K
Újpest-Városkapu
(Zsilip u.–Meder u.)
1,5 + + + + + + +
Pest 6 47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K –
47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K
Angyalföld és Vizafogó
(Meder u.–Révész u.)
2,0 + + + + + + + +
Pest 7 47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K –
47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K
Újlipótváros
(Révész u.–Margit híd)
3,5 + + + + +
Pest 8 47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K –
47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K
Lipótváros
(Margit híd–Garibaldi u.)
5,0 + + + +
Pest 9 47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K –
47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K
Felső-Belváros
(Garibaldi u.–
Március 15. tér)
6,0 + + + + +
Pest 10 47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K –
47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K
Alsó-Belváros
(Március 15. tér–
Fővám tér)
6,0 + + + +
Pest 11 47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K –
47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K
Belső-Ferencváros
(Fővám tér–Boráros tér)
3,0 + + + +
Pest 12 47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K –
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K
Középső-Ferencváros
(Boráros tér–
Kvassay-zsilip)
2,5 + + +
Pest 13 47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K –
47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K
Csepel szigetcsúcs
(Kvassay-zsilip–
Budafoki út)
1,0 + +
Pest 14 47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K –
47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K
Csepel Művek
(Budafoki út–Rózsa u.)
1,0 + + +
Pest 15 47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K –
47°23'47.54"É; 19°01'07.21"K
Csepel-Háros
(Rózsa u.–közig. határ)
1,0
Ráckevei-
Duna 1
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K –
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K
Nagyvásártelep és Gubacsidűlő
(Kvassay-zsilip–
Gubacsi híd)
1,0 + +
Ráckevei-
Duna 2
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K –
47°22'42.40"É; 19°05'54.90"K
Pesterzsébet és Soroksár
(Gubacsi híd–
közig. határ)
1,0 +
Ráckevei-
Duna 3
47°24'45.92"É; 19°06'04.04"K –
47°23'41.64"É; 19°06'35.84"K
Molnár-sziget 1,0 +
Ráckevei-
Duna 4
47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K –
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K
Csepel szigetcsúcs és Bolgárkertész-öböl
(Kvassay-zsilip–
Gubacsi híd)
1,0 +
Ráckevei-
duna 5
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K –
47°23'13.87"É; 19°06'16.22"K
Csepeli papírgyár és Királyerdő
(Gubacsi híd–
közig. határ)
1,0 +

Kikötői osztály


Kikötői osztály neve


Tároló-
és kar-
bantartó kikötő


Álló rendez-
vényhajó

Kultu-
rális és oktatási intéz-
ményÚszó szálloda
Múzeumhajó (köz-
lekedési emlék, tematikus kiállító-
hely)

Vízre telepített lakó- vagy üdülő-
egységIrodahajó


Sport létesít-
mény

Kábeles vízisí és wake-
board-
pálya

Közhasz-
nálatú rekreá-
ciós létesít-
mény
Kikötői osztály száma 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Partszakasz
Kikötői együtt-
ható
1 6 1 6 1 1 8 1 2 1
Partterület száma Partszakasz földrajzi koordinátái Partszakasz földrajzi neve Földrajzi együtt-
ható
Buda 1 47°36'24.63"É; 19°04'31.06"K –
47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K
Pünkösdfürdő és Rómaipart
(közig. határ–Újpesti vasúti híd)
2,0 + + +
Buda 2 47°33'50.68"É; 19°03'49.84"K –
47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K
Aquincum / Óbudai gázgyár
(Újpesti vasúti híd–
Hajógyár u.)
1,5 +
Buda 3 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K –
47°32'14.21"É; 19°02'57.67"K
Óbudai-sziget / Nagy-
Duna-ág
1,5 +
Buda 4 47°33'36.98"É; 19°03'38.54"K –
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Kis-
Duna-ág
1,0
Buda 5 47°33'14.21"É; 19°02'57.67"K –
47°32'50.84"É; 19°02'54.31"K
Óbudai-sziget / Hajógyári-öböl 2,0 + + + + + +
Buda 6 47°32'30.06"É; 19°02'30.06"K –
47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K
Óbuda-központ
(Hajógyár u.–Tímár u.)
1,5 +
Buda 7 47°32'02.48"É; 19°02'46.49"K –
47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K
Belső-Óbuda és Újlak
(Tímár u.–Zsigmond tér)
2,0 + + + +
Buda 8 47°31'22.21"É; 19°02'20.94"K –
47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K
Alhévíz és Víziváros (Zsigmond tér–
Batthyány tér)
5,0 + +
Buda 9 47°30'29.95"É; 19°02'23.14"K –
47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K
Vár és Tabán
(Batthyány tér–Döbrentei tér)
5,0 + + +
Buda 10 47°29'28.18"É; 19°02'48.24"K –
47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K
Gellérthegy
(Döbrentei tér–Szt. Gellért tér)
3,5
Buda 11 47°29'05.91"É; 19°03'12.42"K –
47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K
Egyetemi negyed
(Szt. Gellért tér–Petőfi híd)
3,5 +
Buda 12 47°28'40.27"É; 19°03'41.05"K –
47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K
Infopark
(Petőfi híd–Rákóczi híd)
2,5 + + + + + +
Buda 13 47°28'07.28"É; 19°03'54.17"K –
47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K
Kopaszi-gát és Lágymányosi-öböl 2,5 + + +
Buda 14 47°27'29.18"É; 19°03'25.26"K –
47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K
Lágymányos és Albertfalva
(Hengermalom u.–
Hosszúréti-patak)
1,0 + + +
Buda 15 47°25'49.64"É; 19°02'39.27"K –
47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K
Budafok-Belváros
(Hosszúréti-patak–
Vágóhíd u.)
1,5 + +
Buda 16 47°24'53.71"É; 19°02'30.09"K –
47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K –
Gyármező
(Vágóhíd u.–Hunyadi János laktanya)
1,0 + +
Buda 17 47°24'10.01"É; 19°02'05.08"K –
47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K
Háros-sziget 1,0
Buda 18 47°24'14.78"É; 19°02'00.00"K –
47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K
Hárosi-öböl
(budatétényi part)
1,0 +
Buda 19 47°23'26.43"É; 19°00'48.13"K –
47°22'27.89"É; 18°57'34.55"K
Nagytétény
(M0 híd–közig. határ)
1,0 + +
Margitsziget 47°32'19.34"É; 19°03'17.18"K –
47°30'54.09"É; 19°02'36.80"K
Margitsziget 5,0
Pest 1 47°36'42.00"É; 19°06'07.51"K –
47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K
Megyer
(közig. határ–Rév u.)
1,0 +
Pest 2 47°35'09.60"É; 19°04'34.47"K –
47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K
Palotai-sziget 1,0
Pest 3 47°33'43.91"É; 19°04'14.41"K –
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget /
Nagy-Duna-ág
1,0 +
Pest 4 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K –
47°32'59.18"É; 19°03'54.73"K
Népsziget / Újpesti-öböl 1,5 + + + +
Pest 5 47°34'02.02"É; 19°04'34.48"K –
47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K
Újpest-Városkapu
(Zsilip u.–Meder u.)
1,5 + + + +
Pest 6 47°32'59.86"É; 19°03'58.79"K –
47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K
Angyalföld és Vizafogó
(Meder u.–Révész u.)
2,0 + + +
Pest 7 47°31'41.94"É; 19°03'18.67"K –
47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K
Újlipótváros
(Révész u.–Margit híd)
3,5 + + + + +
Pest 8 47°30'49.42"É; 19°02'47.07"K –
47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K
Lipótváros
(Margit híd–Garibaldi u.)
5,0 +
Pest 9 47°30'17.11"É; 19°02'41.11"K –
47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K
Felső-Belváros
(Garibaldi u.–
Március 15. tér)
6,0 + + + +
Pest 10 47°29'29.29"É; 19°03'03.08"K –
47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K
Alsó-Belváros
(Március 15. tér–
Fővám tér)
6,0 + +
Pest 11 47°29'11.59"É; 19°03'23.55"K –
47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K
Belső-Ferencváros
(Fővám tér–Boráros tér)
3,0 + + +
Pest 12 47°28'47.24"É; 19°03'55.42"K –
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K
Középső-Ferencváros
(Boráros tér–
Kvassay-zsilip)
2,5 +
Pest 13 47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K –
47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K
Csepel szigetcsúcs
(Kvassay-zsilip–
Budafoki út)
1,0
Pest 14 47°26'09.47"É; 19°03'11.04"K –
47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K
Csepel Művek
(Budafoki út–Rózsa u.)
1,0
Pest 15 47°24'47.39"É; 19°02'50.25"K –
47°23'47.54"É; 19°01'07.21"K
Csepel-Háros
(Rózsa u.–közig. határ)
1,0
Ráckevei-
Duna 1
47°27'41.24"É; 19°04'09.39"K –
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K
Nagyvásártelep és Gubacsidűlő
(Kvassay-zsilip–
Gubacsi híd)
1,0
Ráckevei-
Duna 2
47°26'10.52"É; 19°05'22.35"K –
47°22'42.40"É; 19°05'54.90"K
Pesterzsébet és Soroksár
(Gubacsi híd–
közig. határ)
1,0
Ráckevei-
Duna 3
47°24'45.92"É; 19°06'04.04"K –
47°23'41.64"É; 19°06'35.84"K
Molnár-sziget 1,0
Ráckevei-
Duna 4
47°27'39.63"É; 19°04'10.00"K –
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K
Csepel szigetcsúcs és Bolgárkertész-öböl
(Kvassay-zsilip–
Gubacsi híd)
1,0 +
Ráckevei-
duna 5
47°26'10.05"É; 19°05'16.25"K –
47°23'13.87"É; 19°06'16.22"K
Csepeli papírgyár és Királyerdő
(Gubacsi híd–
közig. határ)
1,0
kikötői alapdíj: 183 Ft/fm/hó Jelen mellékletben jelzett kikötői alapdíj 2023. február 1. napjával a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, 2022. évi éves fogyasztói árindex mértékével, majd ezt követően évente a tárgyévet megelőző évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével, minden év február 1. napjával emelkedik. A díjat a www.budapest.hu weboldalon közzé kell tenni.
+ Kikötő létesíthető, fenntartható
A táblázatban szereplő „Partszakasz földrajzi neve” oszlopban zárójelben található szakaszhatárok közül, az adott partterületbe az első megnevezés szerinti közterület beleszámít, a második nem.

7. melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez * 

1. A Budapest területén található belvárosi, átmeneti és külvárosi centrum zónák [33/G. § (4) bekezdés a)–c) pont]:

2. *  Kölcsönzési célú mikromobilitási eszközök közterületen történő elhelyezése és tárolása után fizetendő közterület-használati díj kiszámítási díjképlete:

D= DZ1 +DZ2+.....+ DZn, ahol

DZx=(Da × Zx × T × NumEszköz  ), ahol

2.1. D: az adott mikromobilitási szolgáltató által egy adott eszköztípus elhelyezése után az összes igénybe vett zónában (Z1–Zn) fizetendő közterület-használati díj összege,

2.2. DZx: az adott mikromobilitási szolgáltató által egy adott zónában egy adott eszköztípus elhelyezése után fizetendő közterület-használati díj összege,

2.3. Da: az alapdíj, amelynek összege

2.3.1. kizárólag emberi erővel hajtott mikromobilitási eszközök esetén 50,- Ft/hó/eszköz;

2.3.2. elektromos meghajtású roller esetén 500,- Ft/hó/eszköz;

2.3.3. elektromos rásegítésű kerékpár esetén 100,- Ft/hó/eszköz, amennyiben csak a pedálok emberi erővel történő mozgatása esetén ad a motor elektromos rásegítést;

2.3.4. a 2.3.3. pontban szabályozottól eltérő elektromos rásegítésű kerékpár esetén 200,- Ft/hó/eszköz;

2.3.5. a 2.3.1–2.3.4. pontban nem szabályozott mikromobilitási eszköz esetén 1000,- Ft/hó/eszköz.

2.4. Zx: zónaegyüttható, azaz az adott zónára vonatkozó szorzószám, amely

2.4.1. a belvárosi zónában 2,

2.4.2. az átmeneti zónában 1,5,

2.4.3. a külvárosi centrum zónában 0,5, és

2.4.4. a külvárosi terület zónában 0,1.

2.5. T: a közterület-használat időtartama az igénybevétel naptári hónapjainak számában (a számítás szempontjából minden megkezdett hónap teljes hónapnak számít).

2.6. *  NumEszköz: az adott zónában a mikromobilitási szolgáltató által kihelyezhető eszközök száma a 33/I. § (3) bekezdése alapján:

3. *  A külvárosi terület zónába eső területeket kerületenként külön-külön zónánként kell figyelembe venni a díjszámítás során.

8. melléklet a 3/2013. (III. 8.) önkormányzati rendelethez * 

A villamosenergia-vételezésért fizetendő kiegészítő díj kiszámítása

1. Ha a villamosenergia-fogyasztás mérése és leolvasása csatlakozási pontonként nem lehetséges, úgy az üzemeltetési idő alapján fizetendő kiegészítő díj meghatározásához egy egyidejűségi tényezővel számított, kalkulált áramdíj meghatározása szükséges, mely a csatlakozási ponthoz tartozó túláramvédelmi szerv névleges árammértékétől függ.

2. A villamosenergia-vételezésért fizetendő kiegészítő díj forintban meghatározott összege csatlakozási pontonként a következő képlet alapján kerül kiszámításra:

Kd = A1 × U × I × T × N × Et/1000, ahol

2.1. Kd: a fizetendő kiegészítő díj forintban meghatározott összege,

2.2. A1: a Fővárosi Önkormányzat számára egyetemes szolgáltatás keretében értékesített villamos energia elszámolására alkalmazott mindenkor hatályos nem lakossági egységára az A1-es árszabás szerint [Ft/kWh],

2.3. U: a hálózat névleges fázisfeszültsége (220 Volt),

2.4. I: a csatlakozási ponthoz tartozó túláramvédelmi szerv névleges árama [Amper],

2.5. T: a 12 órával kalkulált napi átlagos nyitvatartási idő (12),

2.6. N: a közterület-használattal érintett napok száma,

2.7. Et: 80%-on kalkulált egyidejűségi tényező (0,8).