Göd Nagyközség Önkormányzatának 8/1992. (III. 25.) önkormányzati rendelete

a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § Göd Nagyközség Önkormányzati Testülete a közterületek használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendeletének 1. sz. mellékletének f) pontja esetében az „500 Ft/m2/hó” szövegrészt „500 Ft/m2/év”, az „1.000 Ft/m2/hó” szövegrészt pedig „1.000 Ft/m2/év” szövegrészre módosítja. * 

2. § Az 1992. január 1-je és 1992. március 25-e között beadott kérelmek esetében az 1. §-ban szereplő kedvezőbb tarifákat kell alkalmazni.

3. § E rendelet 1992. március 25-én lép hatályba.

Hantos László sk. Szinay József sk.
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére