Göd Nagyközség Önkormányzatának 2/1998. (I. 21.) önkormányzati rendelete

a 25/1996. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet módosításáról Göd Nagyközség Önkormányzat Közterület-foglalási díjairól

Közterület-használat díjtételei

Megnevezés Díjtétel
Előző évi
1998. évi tervezett
I. II. III. I. II. III.
1. Kereskedelmi és szolgáltató tevékenység Ft/m2/hó Ft/m2/hó
a) akár mozgó, akár helyhez kötött 132.- 114.- 102.- 158.- 137.- 122.-
b) ha szeszes italt is árusít 180.- 156.- 144.- 216.- 187.- 173.-
Ft/m2/hó Ft/m2/hó
c) Idényjellegű árusítás (fenyőfa, dinnye stb.) 165.- 140.- 130.- 198.- 168.- 156.-
2. Hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop, Ft/m2/hó Ft/m2/hó
berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re túlnyúló portál, kirakat 624.- 480.- 360.- 749.- 576.- 432.-
3. Építési munkával kapcsolatos anyag, Ft/m2/hó Ft/m2/hó
eszköz stb. tárolás 78.- 78.- 78.- 94.- 94.- 94.-
4. Kiállítás, cirkusz, sportrendezvény,
film- és TV felvétel
esetenkénti megállapodás változatlan
5. Egyéb célból ideiglenes hasznosítás Ft/m2/hó Ft/m2/hó
96.- 90.- 84.- 115.- 108.- 101.-

A rendelet 1998.január 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Bognár László
polgármester
Szinay József
jegyző

  Vissza az oldal tetejére