Göd Nagyközség Önkormányzatának 8/1998. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 19/1996. (X. 30.) sz. az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló rendelet módosításáról

1. § A rendelet 27. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A lakások bére komfortfokozatoknak megfelelően a következő:

Összkomfort komfort félkomfort komfort nélküli szükség
66 Ft/m2 48 Ft/m2 21 Ft/m2 12 Ft/m2 7 Ft/m2”

2. § A rendelet 53. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az önkormányzat törvényi kötelezés alapján 1998. december 31-ig önkormányzati cserelakást, vagy pénzbeli térítést ajánl fel a kényszerbérlők részére.”

3. § A rendelet 53. § (3) bekezdését hatályon kívül helyezi.

A rendelet 53. § (4) bekezdésének számozása 3-ra változik.

A rendelet 53. § (5) bekezdésének számozása 4-re változik.

A rendelet (6) bekezdésének számozása 5-re változik.

4. § A rendelet 53. § (7)-(12) bekezdését hatályon kívül helyezi.

5. § A rendelet 53. § az alábbi (6), (7), (8) bekezdéssel egészül ki

„(6) A kényszerbérlet megszűntetése céljából az önkormányzat által biztosított cserelakásba a kényszerbérletből csak azon személyek költözhetnek akik e rendelet kihirdetésének napján a kényszerbérlővel együtt laknak és állandó lakónak be vannak jelentkezve, beköltözés után más személyt befogadni, bejelenteni nem szabad. E lakásokra eltartási szerződés kötése tilos.

Ehelyett az önkormányzat indokolt esetben házi gondozást biztosít.

(7) A kényszerbérlőt, illetve vele együtt élő családtagját vagy más harmadik személyt a kényszerbérletként juttatott lakásra vételi jog nem illeti meg.

(8) A kényszerbérletek megszűntetésére az önkormányzat által épített lakásokra vonatkozó és e paragrafusban nem szabályozott egyéb esetekre e rendelet önkormányzati lakásbérleményekre vonatkozó rendelkezései az irányadóak.”

6. § A rendelet 56. §-a az alábbiakkal egészül ki:

„53 §-ban foglaltak.”

7. § A rendelet 57. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Az üzemeltető / TESZ/ feladatai:

4. § (2) bekezdésében

16. § (1), (3) bekezdésében

19. § (1), (2), (3) bekezdésében foglaltak.

53. §-ban megjelölt önkormányzati ingatlanra karbantartási kötelezettség.”

8. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint változik:

1. sz. melléklet

/Rendelet-tervezet melléklete/

9. § E rendelet 1998. április 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Dr. Bognár László Szinay József
Polgármester Jegyző

„1. sz. melléklet

Lakbértámogatás

1 szoba 2 szoba
összk. komf. félk. és knél. összk. komf. félk. és knél.
8.000.- Ft-ig 800.- 650.- 400. - 750. - 600. - 300. -
10.000.- Ft-ig 750.- 600.- 350. - 700.- 500.- 250.-
12.000.- Ft-ig 700.- 550.- 300. - 500.- 300.- 100.-
14.000.- Ft-ig 650.- 500.- 300. - 500. - 300.- 50-
18.000.- Ft-ig 600 - 400.- 250.- 400.- 250.- -
27.400.- Ft-ig 300.- 150.- - - - -

  Vissza az oldal tetejére