Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2004. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 35. §-a alapján Göd Város Önkormányzat a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtását a terv 7.1. mellékletének a célkitűzések 2-től 16. pontjáig határozza meg.

2. § A hat éves időtartamú tervet kétévente felül kell vizsgálni az esetleges módosításokkal együtt.

3. § E rendelet a képviselő-testület jóváhagyásától számított 3 napon belül lép hatályba, mely kiterjed Göd Város Közigazgatási területére

Polgármester Jegyző

7.1. összefoglaló táblázat: intézkedési terv, költségvonzatok

Célkitűzés Intézkedés Határidő Költség Ft Forrás
Cél_1 Hulladékégető mű létesítése a lerakóra kerülő hulladék csökkentése érdekében 2006-2008 12-20 milliárd Ft Pályázati forrás
Saját tőke
Bankhitel
Cél_2 Hasznosításra nem kerülő hulladékok ártalmatlanítása 2008-ig Az elszállítás folyamatos költségei Lakossági díjak saját tőke
Cél_3 Hasznosítható anyagok szelektív gyűjtésének bevezetése 2005 tavasz 3 frakciós gyűjtősziget 225-740 ezer Ft
4 frakciós sziget
340-920 ezer Ft
5 frakciós sziget
425- 1100 ezer Ft
Gyűjtőjármű 5-30 MFt
Bálázógép 2-4 Mft
Pályázati forrás
Saját tőke
Cél_4 Veszélyes anyagok, elektronikai hulladékok elkülönített gyűjtésének bevezetése lakossági gyűjtőakciók, gyűjtőudvarok keretében 2005 tavasz Hulladékudvaronként 14-23 millió Ft (Göd területére 3 udvar szükséges)
A gyűjtőakció 0,5-1 millió Ft/akciónap
A hulladékudvarokhoz pályázati forrás bevonása szükséges, a gyűjtőakciók saját forrásból finanszírozhatók
Cél_5 Zöldhulladék komposztálásának bevezetése, (önkormányzati tulajdonú terület kijelölése komposztálótelep céljára, célgépek beszerzése) 2005 tavasz Aprítógép: 12-15 M Ft (igény esetén rosta: 8-20 M Ft)
Komposzttelep kialakítása önkorm. tulajdonú területen: betonozás, csurgalékvíz elvezető rendszer 5-10 M Ft
Saját forrás
Pályázati forrás
Cél_6 Illegális hulladéklerakók felszámolása és az ismételt lerakás megakadályozása a közterület-őrzés megerősítésével 2004., majd folyamatosan A felszámolás fajlagos költsége a hulladék minőségétől függ, néhány 10 M Ft nagyságrend Saját forrás
Pályázatok folyamatos figyelése, ha van ilyen témájú pályázat, akkor forrásbevonása a saját erő mellé
A közterületek és a külterületek fokozott ellenőrzése az illegális hulladéklerakások megelőzése érdekében 2005-től folyamatosan Kibővített közterület-őrzés: évi 20-30 M Ft
Cél_7 A települési folyékony hulladék csökkentése a csatornázott területek tovább növelésével, az ingatlanok csatornára kötésének ösztönzésével folyamatos Több százmillió forint nagyságrendű költség Pályázati forrás, a pályázatban meghatározott önrésszel
Cél_8 Az építési, bontási hulladékok aprításának és felhasználásának kezdeményezése (pld. kisebb, helyi jelentőségű utak burkolásakor az útalapba) 2007 Építéstörmelék-törő gép: 24-40 MFt
A tároláshoz megfelelő önkormányzati terület szükséges
Pályázati forrás
Saját forrás
Cél_9 Állati eredetű hulladékok kezelése: a kistérséggel együttműködve megfelelő hűtő-tároló kapacitás létrehozása (9) 2005. dec. 31-ig Tervezés, kiépítés: 20-40 M Ft
Állati hullák elszállítása: évi 1,5 M Ft
Saját forrás
Cél_10 Gumiabroncsok hasznosításának kezdeményezése koordináló szervezet segítségével 2005-től A lakosságtól való begyűjtés tárolás költsége: évi 0,1-0,5 MFt Saját forrás
Cél_11 Együttműködés a gyógyszerhulladék külön gyűjtésében, lakossági ösztönzés 2005-től Tájékoztatás a helyi újságon, ill. a gödi honlapon keresztül: elenyésző költség (évente néhány 10 ezer Ft) Saját forrás
Cél_12 A lakosság rendszeres tájékoztatása a hulladékkal kapcsolatos teendőikről (12) folyamatos Tájékoztatás a helyi újságon, ill. a gödi honlapon keresztül: elenyésző költség (évente néhány 10 ezer forint hírlevél, plakát a gyűjtőakciók időpontjairól: évi néhány 100 ezer Ft Saját forrás
Esetleg pályázati forrás
Cél_13 Az iskolai környezeti nevelés támogatása, rendezvények szervezése folyamatos 0,5-1 MFt rendezvényenként Saját forrás
Pályázatok
Cél_14 Gazdálkodó szervezetek hulladékelszállításának rendszeres ellenőrzése 2004-től folyamatosan Az önkormányzat, mint hatóság saját maga ellenőrizhet. Költsége a hivatal által ilyen céllal foglalkoztatott munkaerő költsége, évente 1-2 MFt Saját forrás
Cél_15 Adatszerzés a városon belül megtalálható azbesztmennyiségről
A különböző hulladékfajták- szabvány szerinti -mennyiségi mérésének és nyilvántartásának kezdeményezése a város hulladékát befogadó lerakók üzemeltetőinél
Adatszerzés a város területén keletkező mezőgazdasági, ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok mennyiségéről
2005-től folyamatosan A hivatal dolgozói közül megbízott személy, esetleg erre a célra megbízott más személy munkadíja, évente 1-2 MFt Saját forrás
Cél-16 Hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 2005 év végéig Nincs külön költsége

  Vissza az oldal tetejére