Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2007. (VII. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló 31/2005. (IX. 30.) rendelet módosításáról

1. § (1) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:

„Azon érintettek esetében, akik az önkormányzat felé 2007. augusztus 31. napjáig egy összegben megfizetik az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, a hozzájárulás összege: 50.000 Ft.”

(2) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyére az alábbi szöveg lép:

„A lakótelepi társasházak esetében azon érintettek, akik az önkormányzatnak 2007. augusztus 31. napjáig egy összegben megfizetik az útépítési hozzájárulást, a hozzájárulás összege: 25.000 Ft.”

2. § Ezen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére