Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint módosítja

A gödi 417 hrsz-ú ingatlant a forgalomképtelen ingatlanok köréből a forgalomképes ingatlanok körébe sorolja át.

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére