Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról

1. § A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki:

1. sz. melléklet

Sorszám Helyrajzi szám Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan területe (m2) Tulajdoni hányad Forgalom-
képesség szempontjából besorolása Forgalom-
képes=5
Forgalom-
képtelen=1
Korlátozottan forgalom-
képes=3
6953/2 Göd belterület 6953/2 „Kivett beépítetlen terület” 198 1/1 1
6954/2 Göd belterület 6954/2 „Kivett beépítetlen terület” 138 1/1 1
6955/2 Göd belterület 6955/2 „Kivett beépítetlen terület” 143 1/1 1
6956/8 Göd belterület 6956/8 „Kivett beépítetlen terület” 489 1/1 1
6956/10 Göd belterület 6956/10 „Kivett beépítetlen terület” 1788 1/1 1
2690/9 2131 Göd, Pesti út 95. „Kivett lakóház és udvar” 571 1/1 1

2. § E rendelet kihirdetésével lép hatályba.

Polgármester Jegyző

  Vissza az oldal tetejére